Tilvalgskurser

Førstehjælp ved blødninger

Deltageren skal lærer at vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger, samt forebygge shock og kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Varighed: 1,5 time

Kursusinformation:

 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt

Førstehjælp ved småskader

Tilvalgskurset førstehjælp ved småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre skader.

Varighed: 1,5 timer

Kursusinformation:

 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse, og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader – Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre stik og snitsår, slag mindre sår og hudafskrabninger

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Tilvalgskurset førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling / underafkøling

Varighed: 1 time

Kursusinformation:

 • Førstehjælp ved hedeslag
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Førstehjælp ved forfrysninger
 • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Tilvalgskurset førstehjælp ved kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger

Varighed: 0,5 time

Kursusinformation: 

 • Forebyggelse i forhold til forgiftninger og ætsninger
 • Giftlinien, og brug af denne
 • Førstehjælp til forgiftede personer
 • Førstehjælp ved ætsninger på huden, i øjnene og ved indtagelse.

Førstehjælp ved sygdomme

Tilvalgskurset førstehjælp ved sygdomme, sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Varighed: 1,5 time

Kursusinformation:

Sygdomme der påvirker centralnervesystemet
 • Blodprop/blødning i hjernen
 • Sukkersyge
 • Krampe/epilepsi
 • Feberkrampe
Sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
 • Astma
 • Kronisk bronkitis, KOL,
 • Falsk strubehoste
 • Alvorlig allergisk reaktion
Sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
 • Blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • Sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • Lettere besvimelse og dehydrering

Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter og ABC-systemet

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. Hovedskader

Tilvalgskurset førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Varighed: 1,5 time

Kursusinformation:

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

 • Knoglebrud
 • Ledskred
 • Forstuvninger
 • Brud på hofte og eller bækken –

Førstehjælp ved hovedskader

 • Hjernerystelse
 • Åben og lukket kraniebrud
 • Blødning mellem hjerne og kranie