Generelle betingelser for kurser

GENERELLE BETINGELSER FOR KURSER

Bestilling: Du kan bestille kurser pr. telefon på 31203021 eller pr. e-mail kontakt@lifeaid.dk

Straks efter modtagelse af bestilingen, fremsender LifeAid en e-mailbekræftelse, som du skal godkende, hvorefter aftalen betragtes som bindende.

Deltagerantal: Maks. 16 personer pr. hold.

Undervisningssted: Rekvirenten stiller lokale til rådighed.

Tidspunkt: Vi underviser alle ugens dage; aften og weekend er uden tillæg.

Sprog: Dansk og Engelsk.

Deltagernes påklædning: Kurser i fysisk førstehjælp omfatter praktiske øvelser på gulvet. Gør venligst deltagerne opmærksomme på dette.

Førstehjælpsbevis: Der udstedes kursusbevis til kursisterne på vores standardkurser i fysisk førstehjælp. Beviset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Et bevis på individuelt tilrettelagte kurser afhænger af kursusindholdet. Såfremt førstehjælpsbevis skal gensendes pga. forkerte informationer o.lign, opkræves et håndteringsgebyr på kr. 150 pr. bevis, som betales før beviset bliver gensendt.

Betaling:

  • Faktura fremsendes omkring kursustidspunktet. Betalingsbetingelsen er netto 8 dage.
  • Når en aftale om kursus er aftalt skriftligt på mail, vil aftalen blive betragtet som bindende.
  • Efter endt kursus fremsendes faktura, hvis ikke andet er aftalt.
  • Ved for sen betaling påregnes rente og gebyr i henhold til gældende lovgivning.

Der tages forbehold for trykfejl og force majeure

Afbestilling: Ved afbestilling af kursus senere end 8 dage før kursusstart, vil der blive afkrævet 100% af kursets pris. Der vil også blive afkrævet ved udeblivelse.

Aflysning: Bliver instruktøren forhindret i at tage kurset pga. sygdom eller andre uforudsete hændelser, forbeholder LifeAid sig ret til at aflyse kurset, men forpligter sig til at give virksomheden besked så hurtigt som muligt, samt at arrangere kurset på en anden dato aftalt mellem LifeAid og virksomheden.

Ansvar: Skade på person eller ting under afholdelse af førstehjælpskurset er LifeAid uvedkommende, medmindre førstehjælpsinstruktøren har handlet culpøst.

Førstehjælpskurser er vejledende, og LifeAid er ikke ansvarlig for eventuel tings- eller personskader og/eller tab, der er indtrådt som følge af anvendelse af førstehjælp. For eksempel ved forkert gennemførelse af den ydede hjælp til en tilskadekommen person eller ved anvendelse af førstehjælpsrådene fra LifeAid.

Tilkald altid en ambulance via 1-1-2 eller ring til læge eller skadestue, hvis du er i tvivl, om en person har brug for hjælp.