Brandkurser

Har i råd til som virksomhed! Til ikke at have styr på brandsikkerheden?

Personskade

Hvert år omkommer der 80 personer ved brand.
1.500 personer kommer hvert år på hospitalet på grund af brand.
Brand skaber lidelse, utryghed, værditab og miljøbelastning.

Omkostningfuldt

Brændte virksomheder giver tab af arbejdspladser.
25 pct. af de brændte virksomheder bliver ikke genopført efter brand.
Brand forstyrrer infrastruktur og produktion.
Samfundet mister årligt mere end 2,7 mia. kr. ved brand.

Hvad kan vi gøre

Brandforebyggende.

Befolkningsuddannelse i brandsikkerhed.

Uddannelser i brandsikkerhed

 

TrygFondens befolkningsundersøgelse ”Brandsikkerhed 2014” kom frem til, at 360.000 danskere inden for de seneste 5 år har oplevet en brand i egen bolig. I samme periode er brandvæsenerne rykket ud til ca. 26.000 boligbrande. Dette peger på, at der i befolkningen er gode kompetencer til stede, som kan håndtere de små brande. Disse kompetencer bør både fastholdes og styrkes, ikke mindst fordi der stadig kommer nye generationer til.

Forebyggelse af brand redder liv

og arbejdspladser i Danmark

Vær med til at løfte dig selv eller dine medarbejders kompetencer til at gøre en forskel