Special kurser

Førstehjælpskursus tilrettelagt klinikkens personale så de kan varetage basal førstehjælp og udvalgte akutte tilstande i henhold til gældende kriteriet for akkreditering fra Den Danske Kvalitetsmodel.

  • Akkreditering 6.250,00 DKK Inkl. moms.

Formål

Med et kursus fra LifeAid får du undervisning i, hvad du skal gøre, hvis du overværer en ulykke, sygdom eller skal forhindre en brand – uanset om der er tale om småskader eller livstruende situationer med fare for brand eller personskade.

Alle kurser er på dansk eller engelsk, afhængig af dine ønsker.

Du får teoretisk og praktisk undervisning i at håndtere vanskelige situationer, ulykker eller brand, så du kan handle sikkert og hurtigt.

På alle kurser vil de praksisnære scenarier øves med hovedvægt på træning.

Der undervises med feedback, da det er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd. Vi benytter bla. Act Fast Anti Choking TrainerChoking Charlie, Resusci Anne QCPR teknologi til feedback.

Når du har deltaget i et førstehjælpskursus modtager du et førstehjælpsbevis, certificeret af Dansk Førstehjælpsråd.

Max antal deltagere pr. kursus: 16 personer.