Redhjernen

Følgerne af stroke er i dag den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap.

Hvert år bliver ca. 12.000 danskere indlagt med et stroke. Det svarer til ca. 33 personer om dagen. I alt oplever 1 ud af 7 danskere at få et stroke i et livsforløb.

Men hvad er stroke egentligt og er det noget vi skal tage alvorligt?

Kært barn har mange navne Stroke, Slagtilfælde eller Apopleksi (medicinsk betegnelse) er en betegnelse for en blødning eller en blodprop i hjernen. I De fleste tilfælde skyldes det en blodprop i hjernen (85%). I de øvrige tilfælde skyldes det en blødning i hjernen (15%).

Årsager:

En hyppig årsag til stroke er åreforsnævring i de blodårer, der forsyner hjernen med blod. Når blodårerne er forsnævrede, kan der dannes blodpropper i årerne. Samtidigt har blodårerne lettere ved at revne. Det kan give anledning til hjerneblødninger.

En underlæggende årsag til stroke er atrieflimren, som er en rytmeforstyrrelse i hjertet. Ved atrieflimren bliver der dannet klumper af størknet blod i hjertets forkamre, som kan føres med blodet til hjernen.

En anden årsag kan være forsnævring af halspulsåren. Her kan små blodpropper løsne sig og danne nye blodpropper i hjernen.

Ander årsager, der øger risikoen for et stoke.

 • Forhøjet blodtryk
 • Rygning
 • Sukkersyge
 • Hjerteflimmer
 • Forhøjet kolesterol
 • Overforbrug af alkohol
 • Begrænset motion
 • Usund kost
 • Familiært disponeret
 • Overvægt
 • Nakotika

Man kan selv gøre en masse for at reducere risikoen for en blodprop eller blødning i hjernen ved at ændre sin livsstil, hvis man er i risikogruppen i forhold til ovenstående.

Symptomer på stroke:

Symptomerne afhænger af hvilke områder af hjernen, der bliver ramt. Du kan opleve:

 • Føleforstyrrelser eller lammelser i arme og ben
 • Hængende mundvig
 • Synkebesvær
 • Problemer med at danne sætninger og forstå tale
 • Problemer med koordination og balance
 • Pludseligt mistet syn på det ene eller begge øjne
 • Pludselig forvirring eller problemer med at forstå omgivelserne
 • Pludselig og kraftig hovedpine uden nogen årsag

Hver tredje oplever først lette symptomer, som senere kan udvikle sig til skader på hjernen. Symptomerne kan dog være så voldsomme, at du bliver bevidstløs.

Ring straks 1-1-2, hvis du oplever symptomer på stroke, da det kræver akut lægehjælp.

Stræk, snak, smil-remsen kan finde frem til langt de fleste tilfælde af stroke.

Stræk: Bed personen om at strække sine arme. Hænger den ene arm?
Snak: Bed personen om at snakke. Hænger ordene ikke sammen?
Smil:  Bed personen om at smile. Hænger den ene side af ansigtet?

BEHANDLING:

Når en borger får et stroke tæller hvert minut. Alle patienter med et stroke skal behandles på en strokeunit af et tværfagligt team. Akut vurdering er vigtig uanset om der er tale om blødning eller blodprop i hjernen for at give den rigtige behandling.

I dag findes to effektive metoder til akut behandling af blodpropper:

 • Trombolyse, der opløser blodpropper medicinsk.
 • Trombektomi, der skaber fri passage ved et mindre kirurgisk indgreb For begge behandlinger gælder, at jo hurtigere de startes efter de første tegn på stroke, jo bedre er resultatet.

For at få gavn af trombolysebehandlingen, skal den som udgangspunkt sættes i gang inden for 4 ½ timer, efter symptomerne er opstået. Behandling med trombektomi kan have effekt op til 24 timer efter en blodprop i hjernen, hvis der stadig er ubeskadiget hjernevæv.

FØLGERNE AF STROKE er i dag den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Dødeligheden inden for de første 30 dage efter et stroke er 6% for blodprop og 25% for blødning i hjernen. I Danmark lever mere end 90.000 personer med diagnosen stroke.  Stroke fører til mange forskellige, ofte alvorlige fysiske og mentale handikap 30% af de personer, som får et stroke, er under 65 år.

Stroke optræder omtrent lige hyppigt hos mænd og kvinder. Behandling med trombolyse nedsætter risikoen for at dø for patienter med et stroke efter et år med 34%-37%. I Danmark bliver 22% af alle patienter, der er indlagt med blodprop i hjernen, behandlet med trombolyse eller trombektomi.

Kilder: Sundhedsstyrrelsen og Dansk råd for genoplivning