Hjertestarter service

Hjertestarter service

Service af hjertestarter – Din garanti for at hjertestarteren altid virker!

Professionel Service og Vedligeholdelse af Hjertestartere

Hos Lifeaid.dk forstår vi vigtigheden af, at din hjertestarter altid er klar til at redde liv. Vi tilbyder landsdækkende service af ALLE hjertestartere og garanterer, at din enhed fungerer optimalt, når behovet opstår.

Overlad Ansvaret Til Os

Manglende vedligeholdelse er desværre den hyppigste årsag til, at en hjertestarter ikke fungerer. Slut med at lede efter en lokal ansvarlig for hjertestarteren, der skal bestille nye batterier og elektroder. Lad os stå for vedligeholdelsen af din hjertestarter, så du kan koncentrere dig om andre ting. Vores dedikerede team af eksperter er klar til at hjælpe med at sammensætte den rette serviceaftale, der opfylder dine specifikke behov.

Sikkerhed og Tryghed

Med vores serviceaftale kan du have fuld tryghed i, at din hjertestarter altid er i optimal stand og klar til brug. Vores erfarne teknikere sikrer, at alle dele er i god stand, og eventuelle defekte komponenter udskiftes. Vi forstår, at en velfungerende hjertestarter kan redde liv, og vores mål er at hjælpe dig med at beskytte dine omgivelser mod hjertestop og andre sundhedsrelaterede nødsituationer.

Kontakt Os I Dag

Overlad hele ansvaret for din hjertestarter til os. Kontakt os i dag på +45 71 96 71 76 eller skriv til os på kontakt@lifeaid.dk

Komplet service af hjertestarter tegnet hos LifeAid indeholder bl.a. følgende:

 • Vi holder styr på elektroder og batteri og udskifter disse Gratis ved forbrug eller udløb. 
 • Årligt besøg og kontrol af hjertestarter og skab af vores teknikkere.
 • Reetablering af taske og AED efter brug, herunder udskiftning af batteri og elektroder.
 • Gratis Hjertestarter kit ved forbrug.
 • Hjertestarteren opdateres hvis ny software frigives fra producenten.
 • Udtagning og overlevering af data fra hjertestarteren til hospitalet.
 • Gratis låne hjertestarter, hvis hjertestarteren kommer i brug eller den bliver stjålet.
 • Registrering af hjerterstarteren på hjertestarter.dk.
 • 15% rabat på vores førstehjælpskurser.
 • Mærkat på skabet med servicetelefonnummer i tilfælde af fejl.

Vi hos er LifeAid medlem af Brancheforeningen for AED hjertestartere.

Find alle vores hjertestartere her.

Viser alle 4 resultater

Foruroligende problem med hjertestartere!

Ud af de 221 registrerede hjertestartere på Bornholm fungerede kun 181 af dem som forventet. Hele 40 af disse livsvigtige enheder var i en defekt tilstand.

Ifølge forfatter kan resultaterne fra Bornholm give et repræsentativt indblik i problemet på landsplan. Dette antyder, at lignende udfordringer kan findes i resten af Danmark.

Hjerteforeningens udtrykker dyb bekymring over denne situation og påpeger, at det kan have katastrofale konsekvenser, hvis en fungerende hjertestarter ikke er tilgængelig i nødsituationer, hvor hvert minut og sekund tæller.

Hjerteforeningen gør opmærksom på, at chancen for overlevelse ved hjertestop kan være op til 70 procent, hvis genoplivning med en hjertestarter udføres inden for de afgørende 3 til 5 minutter. For at sikre, at hjertestartere er driftsklare, er det afgørende at overveje en serviceaftale.

Få en serviceaftale i dag!

Ved at tegne en serviceaftale hos os kan du være tryg ved, at din hjertestarter altid er i optimal stand og klar til at redde liv i nødsituationer. Beskyt dig selv, dine medarbejdere og dine nærmeste med en serviceaftale for hjertestarteren velviden jeres sikkerhed er vores topprioritet.

Hvordan fungerer vores serviceaftale?

Når du vælger vores serviceaftale, vil vi kontakte dig for at planlægge den årlige service af din hjertestarter. Vi vil derefter udføre en grundig inspektion og vedligeholdelse af jeres hjertestarter og udskifte eventuelle defekte dele eller opdatere jeres hjertestarter.

Hvorfor hjertestarter service?

Hvis en person falder om med hjertestop, kan en hjertestarter være forskellen på liv og død. Men det kræver, at der er strøm på hjertestarteren og elektroderne kan kliste ellers er den intet værd. Med hjertestarter service sikre man, at hjertestarteren altid fungerer korrekt og er klar til brug, når den er nødvendig.

Service på hjertestartere er vigtig af flere årsager:

 1. Sikkerhed og Driftssikkerhed: En hjertestarter er en livsvigtig enhed, der bruges i nødsituationer. Service og vedligeholdelse sikrer, at enheden fungerer korrekt, når det er nødvendigt. Dette bidrager til at forhindre fejl og sikrer, at hjertestarteren er driftssikker.
 2. Levetid og Holdbarhed: Hjertestartere har en begrænset levetid, og komponenter som batterier og elektroder kan udløbe. Service sikrer, at disse komponenter udskiftes rettidigt for at opretholde enhedens holdbarhed og ydeevne.
 3. Patientoverlevelse: Hjertestartere er afgørende for at redde liv i tilfælde af hjertestop. Service sikrer, at enheden fungerer korrekt og er klar til at levere de nødvendige elektriske stød for at genoplive en person i nød.
 4. Tryghed og Tillid: Når en hjertestarter er regelmæssigt serviceret, giver det brugerne og personalet større tillid til, at enheden er klar til brug. Dette kan være afgørende i en nødsituation, hvor hurtig handling er afgørende.

I det store hele bidrager service på hjertestartere til at opretholde deres effektivitet, øge chancen for overlevelse i nødsituationer og sikre, at enhederne overholder lovgivningen. Det er en afgørende praksis for at beskytte liv og trivsel.

Hvordan servicer man en hjertestarter?

Følg producentens anbefalinger:

 • Hver hjertestartermodel kan have specifikke retningslinjer fra producenten vedrørende serviceintervaller og vedligeholdelsesprocedurer. Det er vigtigt at følge disse anbefalinger nøje for at sikre, at hjertestarteren fungerer korrekt.

Regelmæssig visuel inspektion:

 • Udfør regelmæssige visuelle inspektioner af hjertestarteren for at kontrollere for synlige skader eller tegn på nedbrydning. Tjek, om elektroderne er intakte, om batteriets opladningsniveau er tilstrækkeligt, og om eventuelle advarselslamper eller indikatorer er aktive.

Hvorfor kontrol af funktionalitet? 

 • En regelmæssig service af hjertestarteren sikrer, at alle komponenter og funktioner fungerer korrekt. Det inkluderer at teste elektroderne, batteriets levetid og funktionen af selve enheden. Dette er afgørende for at sikre, at hjertestarteren er i stand til at levere den nødvendige elektriske stød og yde optimal behandling i tilfælde af hjertestop. Nogle hjertestartere gør dette på en daglig, ugentlig basis. Dette kan dog tære på batteriet.

Batteri og udskiftning: 

 • Batteriets tilstand er afgørende for hjertestarterens drift. Under serviceprocessen vil batteriet blive kontrolleret for at sikre, at det er korrekt opladet eller udskiftes, hvis det er nødvendigt. Et velfungerende batteri er afgørende for at sikre, at hjertestarteren er klar til brug i nødsituationer.

Elektrodeudskiftning:

 • Elektroderne på hjertestarteren kan have en begrænset holdbarhed og kan blive slidte eller beskadigede over tid. Servicepersonale vil inspicere og udskifte elektroderne efter behov for at sikre, at de er i god stand og kan fungere effektivt under en genoplivningsprocedure.

Opdatering af software:

 • Hjertestartere har software, der skal opdateres for at sikre optimal ydeevne og overensstemmelse med de nyeste ERC retningslinjer for genoplivning. Servicepersonale kan opdatere hjertestarterens software under servicebesøget for at sikre, at den er opdateret og i overensstemmelse med de gældende standarder.

Hvorfor test og selvdiagnose?

 • Mange hjertestartere har indbyggede test- og selvdiagnosefunktioner. Udfør regelmæssige test af hjertestarteren for at sikre, at den fungerer korrekt og er klar til brug. Følg vejledningen fra producenten om, hvordan man udfører disse tests.

Hvorfor træning og vedligeholdelse af personale?

 • Sørg for, at det personale, der er ansvarligt for hjertestarteren, er korrekt uddannet i dens brug og vedligeholdelse. Regelmæssig opdatering af førstehjælp igennem træning af personalet sikrer korrekt håndtering af hjertestarteren i nødsituationer.

Samlet set er hjertestarter service vigtig for at sikre, at hjertestarteren er driftsklar og kan yde den nødvendige behandling ved hjertestop. Det anbefales at følge producentens retningslinjer for service og konsultere en autoriseret serviceudbyder for at sikre, at hjertestarteren vedligeholdes korrekt.

Hvad er Brancheforening For Hjertestartere?

“Vi er stolte af at være medlem af den danske Brancheforening For Hjertestartere, en Dansk organisation, der spiller en afgørende rolle i at forbedre overlevelsesraten efter hjertestop uden for hospitaler i Danmark. Foreningen arbejder målrettet på at fremme brugen og tilgængeligheden af hjertestartere uden for hospitaler og hjælpe virksomheder som vores med at opfylde de højeste standarder inden for førstehjælp.

Brancheforeningen for Hjertestartere omfatter:

 1. Standardisering og Kvalitetskontrol: Foreningen fastsætter minimumskrav og standarder for medlemmerne, som omfatter virksomheder, der leverer hjertestartere og relateret udstyr. Dette sikrer, at de hjertestartere, der tilbydes på markedet, opfylder de nødvendige sikkerheds- og kvalitetsstandarder.
 2. Uddannelse og Opdatering: Brancheforeningen tilskynder til uddannelse og opdatering af viden om førstehjælp og brugen af hjertestartere. Dette er afgørende for at sikre, at personer, der står over for en nødsituation, kan handle effektivt.
 3. Offentlig Bevidsthed: Foreningen arbejder på at øge den offentlige bevidsthed om vigtigheden af hjertestartere og førstehjælp. Dette inkluderer kampagner og initiativer for at oplyse folk om, hvordan man bruger hjertestartere og giver livreddende førstehjælp.
 4. Politisk Indflydelse: Brancheforeningen for Hjertestartere samarbejder også med myndigheder og politiske beslutningstagere for at påvirke lovgivningen og politikker, der vedrører hjertestartere og førstehjælp.

I det store hele arbejder Brancheforeningen for Hjertestartere målrettet på at gøre hjertestartere mere tilgængelige, øge folks viden om deres anvendelse og forbedre chancerne for overlevelse efter hjertestop uden for hospitaler. Ved at vælge vores produkter og tjenester er du med til at styrke dette vigtige arbejde for øget sikkerhed og livreddende førstehjælp i Danmark.”

Hvorfor hjertestarter service?

Hjertestarter service er vigtig for at sikre, at hjertestarteren fungerer korrekt og er klar til brug, når den er nødvendig.

 • Følg producentens anbefalinger:

Hver hjertestartermodel kan have specifikke retningslinjer fra producenten vedrørende serviceintervaller og vedligeholdelsesprocedurer. Det er vigtigt at følge disse anbefalinger nøje for at sikre, at hjertestarteren fungerer korrekt.

 • Regelmæssig visuel inspektion:

Udfør regelmæssige visuelle inspektioner af hjertestarteren for at kontrollere for synlige skader eller tegn på nedbrydning. Tjek, om elektroderne er intakte, om batteriets opladningsniveau er tilstrækkeligt, og om eventuelle advarselslamper eller indikatorer er aktive.

 • Hvorfor kontrol af funktionalitet? 

En regelmæssig service af hjertestarteren sikrer, at alle komponenter og funktioner fungerer korrekt. Det inkluderer at teste elektroderne, batteriets levetid og funktionen af selve enheden. Dette er afgørende for at sikre, at hjertestarteren er i stand til at levere den nødvendige elektriske stød og yde optimal behandling i tilfælde af hjertestop. Nogle hjertestartere gør dette på en daglig, ugentlig basis. Dette kan dog tære på batteriet.

 • Batteri og udskiftning: 

Batteriets tilstand er afgørende for hjertestarterens drift. Under serviceprocessen vil batteriet blive kontrolleret for at sikre, at det er korrekt opladet eller udskiftes, hvis det er nødvendigt. Et velfungerende batteri er afgørende for at sikre, at hjertestarteren er klar til brug i nødsituationer.

 • Elektrodeudskiftning:

Elektroderne på hjertestarteren kan have en begrænset holdbarhed og kan blive slidte eller beskadigede over tid. Servicepersonale vil inspicere og udskifte elektroderne efter behov for at sikre, at de er i god stand og kan fungere effektivt under en genoplivningsprocedure.

 • Opdatering af software:

Hjertestartere har software, der skal opdateres for at sikre optimal ydeevne og overensstemmelse med de nyeste ERC retningslinjer for genoplivning. Servicepersonale kan opdatere hjertestarterens software under servicebesøget for at sikre, at den er opdateret og i overensstemmelse med de gældende standarder.

 • Hvorfor test og selvdiagnose?

Mange hjertestartere har indbyggede test- og selvdiagnosefunktioner. Udfør regelmæssige test af hjertestarteren for at sikre, at den fungerer korrekt og er klar til brug. Følg vejledningen fra producenten om, hvordan man udfører disse tests.

 • Hvorfor træning og vedligeholdelse af personale?

Sørg for, at det personale, der er ansvarligt for hjertestarteren, er korrekt uddannet i dens brug og vedligeholdelse. Regelmæssig opdatering og træning af personalet sikrer korrekt håndtering af hjertestarteren i nødsituationer.

Samlet set er hjertestarter service vigtig for at sikre, at hjertestarteren er driftsklar og kan yde den nødvendige behandling ved hjertestop. Det anbefales at følge producentens retningslinjer for service og konsultere en autoriseret serviceudbyder for at sikre, at hjertestarteren vedligeholdes korrekt.

LifeAid består af ambulancereddere

Personerne bag LifeAid er ambulancereddere og eksperter i at redde liv.

Vi tilbyder derfor kun hjertestartere og tilbehør i den bedste kvalitet og som vi ved virker.

Alle vores hjertestartere er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og vi er stolte af at være medlem af Brancheforeningen for Hjertestartere.

Scroll to Top