Hjertestarter service

Hjertestarter service

Service af hjertestarter – Din garanti for at hjertestarteren altid virker

Serviceaftaler til ALLE vores hjertestartere

Overlad hele ansvaret for din hjertestarter til os. Slut med at finde en lokal ansvarlig for hjertestarten, som skal bestille nye batterier og elektroder. Vær sikker på at hjertestarteren altid er opdateret og fungerer – Få service af hjertestarter hos os.

Komplet service af hjertestarter tegnet hos LifeAid indeholder bl.a. følgende:

 • Årligt besøg af en vores teknikkere
 • Kontrol af hjertestarter og skab
 • Udskiftning af elektroder og batteri ved udløb
 • Udskiftning af elektroder og batteri ved brug
 • Hjertestarteren opdateres hvis ny software frigives fra producenten
 • Gratis låne hjertestarter, hvis hjertestarteren kommer i brug eller den bliver stjålet

Viser alle 2 resultater

Hvorfor hjertestarter service?

Hjertestarter service er vigtig for at sikre, at hjertestarteren fungerer korrekt og er klar til brug, når den er nødvendig.

 • Følg producentens anbefalinger:

Hver hjertestartermodel kan have specifikke retningslinjer fra producenten vedrørende serviceintervaller og vedligeholdelsesprocedurer. Det er vigtigt at følge disse anbefalinger nøje for at sikre, at hjertestarteren fungerer korrekt.

 • Regelmæssig visuel inspektion:

Udfør regelmæssige visuelle inspektioner af hjertestarteren for at kontrollere for synlige skader eller tegn på nedbrydning. Tjek, om elektroderne er intakte, om batteriets opladningsniveau er tilstrækkeligt, og om eventuelle advarselslamper eller indikatorer er aktive.

 • Hvorfor kontrol af funktionalitet? 

En regelmæssig service af hjertestarteren sikrer, at alle komponenter og funktioner fungerer korrekt. Det inkluderer at teste elektroderne, batteriets levetid og funktionen af selve enheden. Dette er afgørende for at sikre, at hjertestarteren er i stand til at levere den nødvendige elektriske stød og yde optimal behandling i tilfælde af hjertestop. Nogle hjertestartere gør dette på en daglig, ugentlig basis. Dette kan dog tære på batteriet.

 • Batteri og udskiftning: 

Batteriets tilstand er afgørende for hjertestarterens drift. Under serviceprocessen vil batteriet blive kontrolleret for at sikre, at det er korrekt opladet eller udskiftes, hvis det er nødvendigt. Et velfungerende batteri er afgørende for at sikre, at hjertestarteren er klar til brug i nødsituationer.

 • Elektrodeudskiftning:

Elektroderne på hjertestarteren kan have en begrænset holdbarhed og kan blive slidte eller beskadigede over tid. Servicepersonale vil inspicere og udskifte elektroderne efter behov for at sikre, at de er i god stand og kan fungere effektivt under en genoplivningsprocedure.

 • Opdatering af software:

Hjertestartere har software, der skal opdateres for at sikre optimal ydeevne og overensstemmelse med de nyeste ERC retningslinjer for genoplivning. Servicepersonale kan opdatere hjertestarterens software under servicebesøget for at sikre, at den er opdateret og i overensstemmelse med de gældende standarder.

 • Hvorfor test og selvdiagnose?

Mange hjertestartere har indbyggede test- og selvdiagnosefunktioner. Udfør regelmæssige test af hjertestarteren for at sikre, at den fungerer korrekt og er klar til brug. Følg vejledningen fra producenten om, hvordan man udfører disse tests.

 • Hvorfor træning og vedligeholdelse af personale?

Sørg for, at det personale, der er ansvarligt for hjertestarteren, er korrekt uddannet i dens brug og vedligeholdelse. Regelmæssig opdatering og træning af personalet sikrer korrekt håndtering af hjertestarteren i nødsituationer.

Samlet set er hjertestarter service vigtig for at sikre, at hjertestarteren er driftsklar og kan yde den nødvendige behandling ved hjertestop. Det anbefales at følge producentens retningslinjer for service og konsultere en autoriseret serviceudbyder for at sikre, at hjertestarteren vedligeholdes korrekt.

LifeAid består af ambulancereddere

Personerne bag LifeAid er ambulancereddere og eksperter i at redde liv.

Vi tilbyder derfor kun hjertestartere og tilbehør i den bedste kvalitet og som vi ved virker.

Alle vores hjertestartere er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og vi er stolte af at være medlem af Brancheforeningen for Hjertestartere.

Scroll to Top