SØLV - Universal AED Serviceaftale

1.563,00 DKK (1.250,40 DKK ekskl moms.)
pr. år

Denne hjertestarter serviceaftale kan tegnes uanset hvilken model af hjertestarter det drejer sig om.

Serviceaftalen kan også tegnes, hvis I allerede har en hjertestarter uden serviceaftale og ønsker en professionel løsning som tager hånd om alt det praktiske omkring drift og vedligeholdelse.

Serviceaftalen indeholder:

 • Vi holder styr på elektroder og batterier og udskifter disse efter producentens anvisninger.
 • Årligt besøg af en vores teknikkere.
 • Årlig kontrol af hjertestarter og skab.
 • Reetablering af taske og AED efter brug, herunder udskiftning af batteri og elektroder.
 • Hjertestarteren opdateres hvis ny software frigives fra producenten.
 • Udtagning og overlevering af data fra hjertestarteren til hospitalet / AMK efter brug.
 • Gratis låne hjertestarter, hvis hjertestarteren kommer i brug eller den bliver stjålet.
 • Registrering af hjerterstarteren på hjertestarter.dk.
 • 10% rabat på vores førstehjælpskurser og relevant tilbehør fra vores webshop.
 • Mærkat på skabet med servicetelefonnummer i tilfælde af fejl.
 • Kontrol klistermærke på AED der angiver hvornår næste service senest skal være udført.
 • 15% rabat på elektroder og batteri til hjertestarteren.

Denne serviceaftale er ekskl. batteri og elektroder. Vi garanterer at batteri og elektroder udskiftes efter producentens anvisninger. Elektroder og batteri udskiftes KUN hvis udløb eller defekt. Skal batteri eller elektroder udskiftes før tid, dokumenteres årsag til jer. Serviceaftalen dækker ikke defekter på hjertestarten.

BINDINGSPERIODE: 12 MDR.

 

Specifikationer / Betingelser

Denne kontrakt tegnes for 1 år, forudsat at den ikke annulleres af begge parter. Annluering uden refunderinger muligt i hele kontrakt perioden.

Denne serviceaftale er ekskl. batteri og elektroder. Batteri og elektroder faktureres særskilt. Ved udskiftning, fremsendes dokumentation på udskiftning.

Betingelser:

§1. Serviceaftalen er ikke en forlængelse af garantien på hjertestarteren. Serviceaftalen tager ingen ansvar for fejl eller defekter ved hjertestarteren. Opdager en af vores teknikkere en fejl ved hjertestarteren under et besøg, tager vi kontakt til ejer og kan bistå i udbedringen af disse, med mindre det er dækket af salgsgarantien.

§2. Der er 14 dages fortrydelsesret, med fuld tilbage betaling. Evt. udgifter for allerede udført service fratrækkes refunderingen.

§3. De til hver tid gældende takster kan findes på Lifeaids hjemmeside.

Stk. 2. Lifeaid forbeholder sig retten til ensidigt at ændre takster, dette gælder også selvom et eksemplar af takstbladet er udleveret ved aftalens indgåelse.

§4. Dokumentation på hjertestarteren har været i brug skal foreligge, hvis elektroder og batteri skal skiftes inden udløbsdato.

Stk. 2. Denne dokumentation skal foreligge i form af kvittering udstedt af ambulancereddere eller ved pågældende region.

Stk. 3. Kan dokumentation forevises på anden måde, kan denne af efter omstændighederne godkendes af Lifeaid.

§5. Mangler der er opstået som følge af anvendelse i strid med producentens anvisninger, dækkes ikke ved serviceaftalen.

Stk. 2. Mangler der ikke er omfattet af serviceaftalen, udbedres efter de til hver tid gældende takster.

Stk. 3. Hærværk dækkes ikke og er ikke omfattet af serviceaftalen, dette må sikres gennem forsikring eller kan udbedres efter de til hver tid gældende takster.

§6. Serviceaftalen opkræves for 1 år af gangen og fornys automatisk, hvis ikke aftalen er opsagt inden, jf. § 5.

§7. Serviceaftalen kan opsiges til enhver tid ved skriftlig meddelelse til Lifeaid.

Stk. 2. opsigelsesvarslet er løbende måned plus 1 måned, med mindre andet er anført.

Stk. 3. Ved opsigelse betales alene for måneder, hvor serviceaftalen har været gældende og indtil varslingens udløb.

Stk. 4. Forudbetalte måneder efter § 4 der ligger efter opsigelsesvarslets udløb, vil blive tilbagebetalt når opsigelsesvarslet udløber.

§8. LifeAid’s forpligtelser i forhold til serviceaftalen gælder kun indtil opsigelsesvarslets ophør.

Stk. 2. Ydelser der skulle være leveret efter aftalens ophør vil således ikke kunne kræves leveret før tid. LifeAid forbeholder sig retten til at levere disse ydelser efter de til hver tid gældende takster.

§9. Skader forårsaget som følge af en defekt ved produktet, henvises til producenten af produktet ved spørgsmål om erstatning. Oplysninger på producenten vil altid kunne kræves udleveret.

Stk. 2. Er producenten ikke ansvarlig efter lov om produktansvar, er LifeAid heller ikke ansvarlig på vegne af producenten.

§10. Skader forårsaget som følge af en defekt ved produktet, henvises til producenten af produktet ved spørgsmål om erstatning.

Stk. 2. Er producenten ikke ansvarlig efter lov om produktansvar, er Hjælp Til Liv heller ikke ansvarlig på vegne af producenten.

§11. Hvis serviceaftalen er eksklusive elektroder og batteri, vil disse blive faktureret særskilt ved udløb. Dokumentation for udskiftning kan forevises kunden på forlangende. LifeAid garanterer at elektroder og batteri IKKE udskiftes unødvendigt.

Du kunne også være interesseret i...

Scroll til toppen