Medborger Førstehjælpskursus

Pris: 7000.- + moms

Formål: Dette førstehjælpskursus sætter deltageren i stand til handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter samt handle hensigtsmæssigt ved ulykker, livstruende situationer. Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en person med hjertestop – både med og uden en hjertestarter. Desuden håndtere situationer med akut opståede sygdomme og akutte skader jf. kursus indhold.

Kursister: 16 personer

Sprog: Dansk/Engelsk

Varighed: 7 timer

Instruktører: Alle instruktører er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen.
Instruktørerne er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring indenfor brand og ambulancetjenesten
.

Bevis: Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse.

Kursussted: Kurset afholdes i jeres lokaler som passer ind hos jer.

Kursusinformationer:

 • De fire hovedpunkter
 • ABC metoden
 • Bevidsthedstilstand
 • Hjerte-lunge-redning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Fjernelse af fremmedlegemer
 • Stabilt sideleje
 • Trafikulykker

Førstehjælp ved ulykker

 • Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner, brandulykker
 • Nødflytning
 • ABC-vurdering
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt
  egen læge
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Tilvalgskurser

 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved småskader
 • Førstehjælp ved sygdomme

BESTIL KURSUS