Handelsbetingelser

For LifeAid CVR: 42906735

Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger lifeaid.dk. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du automatisk disse vilkår.

Disse vilkår og betingelser bedes gennemlæses omhyggeligt

Links til andre webshops og hjemmesider

lifeaid.dk kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af LifeAid.

LifeAid har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitik eller praksis af enhver tredjeparts webshop eller tjeneste. Vi anbefaler, at du læser vilkår, betingelser og fortrolighedspolitik på alle de tredjeparts webshops og tjenester, som du besøger.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os. Det kan gøre her.

Privatlivspolitik

Når du henvender dig til os via internettet, telefonisk eller på mail, vil din henvendelse i nogle tilfælde blive gemt elektronisk. Vi videregiver ikke dine data til tredjepart. Indsamlede data opbevares ikke i krypteret form, men er stadig godt beskyttet.

Du kan indhente nærmere information om de oplysninger, vi har registreret om dig og få rettet eventuelle fejlregistreringer ved at henvende dig til LifeAid.

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Vilkår ved førstehjælpskurser

VED KØB AF HELT FØRSTEHJÆLPSKURSUS:

VILKÅR
Din virksomhed eller forening har ret til det aftalte førstehjælpskursus som anført på bekræftelsen. Du kan frit vælge hvilke personer, der skal deltage på kurset og der er ingen krav til tidligere erfaring, med mindre andet er anført i kursusmålet og uddannelsesplanen. Ved førstehjælpskurser, der følger kursusplanen under Dansk Førstehjælpsråd, kan der deltage maksimalt 16 personer på hvert kursushold. Uudnyttede pladser kan ikke overføres til andre kurser.

Ved booking af førstehjælpskursus, skal der oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson som LifeAid og evt. instruktøren kan kontakte på dagen for førstehjælpskurset.

LOKALER

Alle førstehjælpskurser afholdes i jeres egne lokaler/område, med mindre andet aftales med LifeAid.

Køberen af førstehjælpskurset står selv for forplejning, medmindre andet er aftalt.

I prisen er inkluderet førstehjælpsbeviser, skriftligt undervisningsmateriale

Transportafgifter

Ved kørsel tillægges transportgebyr på statens stakst,- pr. km. med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Det er kundens ansvar rettidigt at oplyse om ændringer i adressen for kursusafholdelse, samt evt. ændringer i kontaktoplysninger for kontaktpersonen på kursusdagen.

ANNULLERING ELLER OMBOOKNING

Senest 30 dage før kursusdatoen, betales intet kursusgebyr.

Senest 7 dage før kursusdatoen, betales 50% af kursusgebyret

Under 7 dage før kursusdatoen, betales 100% af kursusgebyret

Gebyret er tilsvarende prisen for det bookede førstehjælpskursus.

VED SYGDOM

LifeAid forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer til kursernes indhold, samt ret til at ændre eller flytte kursusdato. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser i tilfælde af sygdom hos instruktøren. I disse tilfælde bliver kunden informeret om aflysningen og vi aftaler en ny tid for kursusafholdelse, såfremt en anden instruktør ikke har mulighed for at være stedfortræder.

Ansvar:

Skade på person, ting eller personlige ejendel under afholdelse af kurser f.eks. førstehjælpskurser, brand og evakuering o.s.v. som LifeAid afholder er LifeAid uvedkommende,
medmindre instruktøren har handlet culpøst.
Vores kurser er vejledende, og LifeAid er ikke ansvarlig for eventuel tings- eller personskader og/eller
tab, der er indtrådt som følge af anvendelse af elemetær brand udstyr og førstehjælp under øvelser. For eksempel ved forkert gennemførelse af den
ydede hjælp til en tilskadekommen person eller ved anvendelse af  førstehjælpsrådene eller i brugen af elemetær brand udstyr.
Tilkald altid en ambulance via 1-1-2 eller ring til læge eller skadestue, hvis du er i tvivl, om en person har brug
for hjælp

VED KØB AF ENKELT ELLER FLERE KURSUSBILETTER:

VILKÅR

Billetten skal medbringes på arrangementet enten i print eller elektronisk format.

Billetten er ikke personlig og må gerne videresælges eller videregives.

Billetten giver adgang det, på billetten nævnte førstehjælpskursus.

Der ingen krav til tidligere erfaring, med mindre andet er anført i kursusmålet og uddannelsesplanen. Ved førstehjælpskurser, der følger kursusplanen under Dansk Førstehjælpsråd, kan der deltage maksimalt 16 personer på hvert kursushold.

LifeAid forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer til kursernes indhold indenfor undervisnings planens rammer.

Tilbydes forplejning på kurset skal deltagerne oplyse om særlige behov som eks. allergier, ved tilmelding.

LifeAid fraskriver sig ansvaret omkring forplejningen, da dette købes via 3. part.

Særligt ved gratis førstehjælpskurser under Dansk Kano og Kajak Forbund & Dansk Forening for Rosport, doneret af Trygfonden

Det er et ufravigeligt krav at deltageren er medlem af en forening under Dansk Kano og Kajak Forbund eller Dansk Forening for Rosport. Er dette ikke tilfældet vil deltageren blive opkrævet prisen, svarende til en enkelt kursusbillet + gebyr for, at optage pladsen uretmæssigt.

Afbud meldes senest 14 dage før kurset afholdes på kontakt@lifeaid.dk. Udebliver kursisten fra et kursus uden afbud, vil der blive faktureret et gebyr til kursisten , svarende til en kursusbillet, på DKK 799,-.

Hvis kursisten melder afbud mindre end 14 dage inden kurset afholdes, vil kursisten blive opkrævet et gebyr, svarende til en kursusbillet, på DKK 799,-. Dette er også gældende ved udeblivelse grundet sygdom.
Er kursisten forhindret i at deltage, er denne velkommen til at overdrage pladsen til en klubkammerat eller anden person, som også er medlem af en forening under DKF eller DFfR. Det er kursistens ansvar at videregive billetten til vedkommende. Det er billetten der er adgangsgivende til kurset. Instruktøren vil på kursusdagen opdatere navnet på kursisten.

Ved afbud bidrager DKF, DFfR og LifeAid ikke med at finde andre kursusdeltagere og skal IKKE indblandes i navneændring på kursisten.

Udebliver kursisten, som billetten er overdraget til på kursusdagen, vil personen der oprindeligt har tilmeldt sig kurset blive opkrævet gebyr på DKK 799,-”

ANNULLERING ELLER OMBOOKNING

LifeAid forbeholder sig retten til at aflyse kurset eller flytte kursusdatoen uden varsel. Årsag til dette kan eks. være problematik med undervisningslokalet, ikke nok tilmeldinger eller sygdom hos instruktøren. Flyttes kursusdatoen, og køber ikke ønsker at deltage på den nye kursusdato, refunderes det fulde beløb til køber.

LifeAid giver deltagerne besked om ovenstående via mail senest 7 dage før kursusstart.

VED SYGDOM

Ved sygdom hos instruktøren eller force majeure på kursusdatoen, og LifeAid ikke kan stille med en stedfortræder som underviser, kontaktes deltagerne telefonisk. Det fulde beløb vil her blive refunderet til købers konto.

LifeAid vil ALTID gøre det ypperste for at afvikle kurset!

FORTRYDELSE / RETURRET

Du har som køber fuld returret 14 dage efter købt billet, dog ikke hvis billetten er købt mindre end 14 dage inden kursusafholdelse.

Bliver du forhindret i at deltage på kurset, beder vi dig kontakte os. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at få refunderet beløbet for købt billet.

Vedr. Serviceaftale på hjertestartere

Betingelser for serviceaftale

§1. Serviceaftalen er ikke en forlængelse af garantien på hjertestarteren. Serviceaftalen tager ingen ansvar for fejl eller defekter ved hjertestarteren. Opdager en af vores teknikkere en fejl ved hjertestarteren under et besøg, tager vi kontakt til ejer og kan bistå i udbedringen af disse, med mindre det er dækket af salgsgarantien.

§2. Der er 14 dages fortrydelsesret, med fuld tilbage betaling. Evt. udgifter for allerede udført service fratrækkes refunderingen.

§3. De til hver tid gældende takster kan findes på LifeAids hjemmeside.

Stk. 2. LifeAid forbeholder sig retten til ensidigt at ændre takster, dette gælder også selvom et eksemplar af takstbladet er udleveret ved aftalens indgåelse.

§4. Hvis LifeAid skal holde udgifter for udskiftning af elektroder og batteri efter brug af AED, skal dokumentation på at hjertestarteren har været i brug skal foreligge. Dette værende i form af notat fra regionens AMK vagtcentral, kvittering fra ambulance etc. Dokumentation kan fås ved telefonisk kontakt til pågældende Region, hvilket LifeAid forestår. 

Stk. 2. Denne dokumentation skal foreligge i form af kvittering udstedt af ambulancereddere eller ved pågældende region.

Stk. 3. Kan dokumentation forevises på anden måde, kan denne af efter omstændighederne godkendes af LifeAid.

§5. Mangler der er opstået som følge af anvendelse i strid med producentens anvisninger, dækkes ikke ved serviceaftalen.

Stk. 2. Mangler der ikke er omfattet af serviceaftalen, udbedres efter de til hver tid gældende takster.

Stk. 3. Hærværk dækkes ikke og er ikke omfattet af serviceaftalen, dette må sikres gennem forsikring eller kan udbedres efter de til hver tid gældende takster.

§6. Serviceaftalen opkræves for 1 år af gangen og fornys automatisk, hvis ikke aftalen er opsagt inden, jf. § 5.

§7. Serviceaftalen kan opsiges til enhver tid ved skriftlig meddelelse til LifeAid

Stk. 2. opsigelsesvarslet er løbende måned plus 1 måned, med mindre andet er anført.

Stk. 3. Ved opsigelse betales alene for måneder, hvor serviceaftalen har været gældende og indtil varslingens udløb.

Stk. 4. Forudbetalte måneder efter § 4 der ligger efter opsigelsesvarslets udløb, vil blive tilbagebetalt når opsigelsesvarslet udløber.

§8. LifeAid’s forpligtelser i forhold til serviceaftalen gælder kun indtil opsigelsesvarslets ophør.

Stk. 2. Ydelser der skulle være leveret efter aftalens ophør vil således ikke kunne kræves leveret før tid. LifeAid forbeholder sig retten til at levere disse ydelser efter de til hver tid gældende takster.

§9. Skader forårsaget som følge af en defekt ved produktet, henvises til producenten af produktet ved spørgsmål om erstatning. Oplysninger på producenten vil altid kunne kræves udleveret.

Stk. 2. Er producenten ikke ansvarlig efter lov om produktansvar, er LifeAid heller ikke ansvarlig på vegne af producenten.

§10. Skader forårsaget som følge af en defekt ved produktet, henvises til producenten af produktet ved spørgsmål om erstatning.

Stk. 2. Er producenten ikke ansvarlig efter lov om produktansvar, er LifeAid heller ikke ansvarlig på vegne af producenten.

§11. Hvis serviceaftalen er eksklusive elektroder og batteri, vil disse blive faktureret særskilt ved udløb. Dokumentation for udskiftning kan forevises kunden på forlangende. LifeAid garanterer at elektroder og batteri IKKE udskiftes unødvendigt.

§12. LifeAid kan ikke stilles til ansvar, hvis en leverandør af reservedele til en AED, ikke kan levere til aftalt tid. LifeAid, formidler reservedele fra 3. part og kan reservedele til AED ikke fremskaffes, herunder elektroder og batterier, vil abonnementet på serviceaftalen fortsætte. LifeAid vi gå langt for at fremskaffe de nødvendige reservedele, men er ikke herre over, force majeure, konkurser hos leverandører, etc. Kan reservedele ikke fremskaffes til ønsket AED og AED’en derved ej er funktionsdygtig, kan der kun tilbydes gratis låne AED hvis LifeAid har formidlet salget på AED’en. Låne AED kan maksimalt lånes gebyrfrit i 6 mdr. Er serviceaftalen tegnet på en AED efter køb hos anden forhandler, og AED’en ej er funktionsdygtig grundet at reservedele ikke kan fremskaffes, herunder elektroder og batteri, kan låne hjertestarter stilles til rådighed mod gebyr, hvis dette ønskes.

Vedr. Køb af førstehjælpsudstyr og handel på lifeaid.dk

LifeAid forbeholder sig retten til at annullere en webshop ordre i tilfælde af fejl som trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte varer eller leveringsproblemer eller ændring i prisen fra leverandørerne.

Fragt:

Ved handel på LifeAid.dk tilbydes fri fragt ved køb på over DKK 500,00 inkl. moms. 

Der findes dog varer i vores sortiment der er undtaget fri fragt. Dette kan være specielt tunge varer eller varer der specielt skaffes hjem fra udlandet. Er en vare ikke omfattet af fri fragt ordningen, vil dette fremgå under varen. 

Fri fragt tilbydes ikke i til virksomheder eller når der handles med efterbetaling på faktura, herunder EAN fakturering. 

Fri fragt tilbydes ikke til Færøerne og Grønland.

Betaling:

LifeAid modtager betaling med Bankoverførsel. Betalingen vil først blive trukket på købers konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Fortrydelsesret: 

Som forbruger har køber 14 dages fortrydelsesret, når der handles hos LifeAid.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, køber har modtaget varen. Hvis der er bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor køber modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at køber har 14 dage fra modtagelsen, til at give LifeAid besked om, at køber vil fortryde købet. Du kan sende en mail til kontakt@lifeaid.dk.

Køber kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give LifeAid besked.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Særligt vedr. køb af hjertestartere: 

Ved at placere hjertestarteren i offentligt rum, vurderes det, at hjertestarteren er taget i brug og fortrydelsesretten derfor bortfalder.

Returnering:

Det er købers ansvar at holde gebyret for en returforsendelse.

Når LifeAid er informeret om en ønsket returforsendelse, har køber 14 dage til at sende varen retur til os. 

Det er køber der hæfter, hvis der opstår en skade under transport.

Ved returnering af varer skal disse sendes til: 

LifeAid

Hassevang 27, 7080 Børkop.

Særligt ved. returnering af hjertestartere:

Ved køb af hjertestartere og lignende er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi.

Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

Hjertestartere kan ikke sendes retur med alm. post, men skal sendes med kurer/ fragtfirma.

Ingen retunering:

Følgende varer kan ikke fortrydes:

Forseglede varer, hvor forsejlingen er brudt efter levering.

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Køber kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis den er prøvet i en fysisk butik, men køber må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at køber ikke kan få refunderet beløbe.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis køber fortryder købet, får køber penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, køber hæfter for.

LifeAid refunderer ikke beløbet for returforsendelse, med mindre pakken skal sendes særligt sted hen. LifeAid refunderer her, den billigste form for standardlevering, senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget beskeden om, at køber vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som er benytter ved købet, medmindre andet er aftalt.

LifeAid kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre køber sender os dokumentation for at have returneret den.

Hvis køber fortryder købet, får køber naturligvis det beløb der er indbetalt til os, tilbage. Har køber givet samtykke til, mundtligt eller skriftligt, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men køber alligevel ønsker at benytte fortrydelsesretten, skal køber dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.

LifeAid refunderer beløbet til køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor LifeAid har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. LifeAid gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som er benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har køber en klage over et produkt, købt i vores Webshop, anbefaler vi at tage kontakt til LifeAid så vi sammen kan finde en løsning. Kan der ikke findes en løsning kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@lifeaid.dk

Indkøbskurv
Scroll to Top