Elementær Brandbekæmpelse

Der opstår hvert år mellem 25-30.000 brande i bygninger, heraf er ca. en tredjedel af dem i virksomheder, hvilket understreger vigtigheden af brandbekæmpelse.

Vidste du at:

 • Den gennemsnitlige responstid for brandvæsnet i danmark er lige under 8 minutter?
 • En mindre brand udvikler sig hurtigt til en ukontrollerbar brand på mindre end 5 minutter?
 • Skader for fem mio. kroner, forårsaget ved brand, lukker 25 procent af de ramte virksomheder – manglende viden er årsagen til en markant øget risiko?

Brandbekæmpelse

Det kan være altafgørende, at medarbejder har en grundlæggende basal viden om elementær brandbekæmpelse i virksomheden.

Her tænker vi på den daglige brandforebyggelse, sikkerhed, flugtveje samt har en basal viden om hvilke slukningsmidler der er til rådighed, hvordan de bruges og hvor de er placeret.

LifeAid har stor erfaring med brandbekæmpelse og afholdelse af kurser indenfor elementær brandbekæmpelse, direkte målrettet den specifikke virksomhed.

Størstedelen af vores instruktører har erfaring igennem deres virke som brandmænd i det danske redningsberedskab. Denne erfaring bruger vi i vores brandrådgivning og undervisning. Det gør os i stand til at at skræddersy et forløb til den specifikke målgruppe

Vi tilbyder også skræddersyede brandkurser!

Vi tilpasser kurset præcist til jeres behov – uanset hvor mange medarbejdere og hvor meget tid, I har!

Lær Brandbekæmpelse- Find dit elementær brandkursus her

Elementær brand
Elementær brandbekæmpelse

Grundlæggende forståelse i brandforebyggelse og Elementær brandbekæmpelse.

6.250 DKK pr. hold
5.000 DKK pr. hold ekskl moms.
Elementær brandkursus med ABA anlæg
Elementær brandbekæmpelse med ABA anlæg

Grundlæggende forståelse i brandforebyggelse og Elementær brandbekæmpelse.

Gennemgang af ABA-anlæg. Situations- og Identificering af flugtveje og branddøre

7.125 DKK pr. hold
5.700 DKK pr. hold ekskl moms.
pexels-matthias-zomer-845265
Beredskabsøvelse

Med evakueringsøvelse får virksomheden og alle medarbejdere en forståelse for virksomhedens beredskabsplan.

6.000 DKK pr. hold
4.800 DKK pr. hold ekskl moms.
Varmt arbejde - tag
Varmt arbejde - Tag

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde (45140)

Grundlæggende forståelse i brandforebyggelse, lovgivning og arbejdsplanlæggelse før, under og efter samt Elementær brandbekæmpelse.

10.612 DKK pr. hold
8.490 DKK pr. hold ekskl moms.
Varmt arbejde gnist producerende værktøj
Varmt arbejde - Gnist producerende værktøj

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde (45141)

Grundlæggende forståelse i brandforebyggelse, lovgivning og arbejdsplanlæggelse før, under og efter samt Elementær brandbekæmpelse.

10.612 DKK pr. hold
8.490 DKK pr. hold ekskl moms.
Brandeftersyn
Brandeftersyn

Med vores faste serviceaftaler kan du have fuld tillid til, at dit brandmateriel altid er i topform og følger gældende lovkrav.

Kontakt os for tilbud

Instruktører med erfaringer fra virkeligheden

Når du deltager i et af vores førstehjælpskurser eller elementær brandkurser, bliver du undervist af en instruktør som er uddannet og fungerer som fuldtids-ambulanceredder eller brandmand i det danske redningsberedskab.

Dette er DIN garanti for, at underviseren er i stand til at omsætte teori til relevant praksis, når du køber et af vores førstehjælpskurser.

Vores instruktøren kan derfor inddrage relevante og virkelige eksempler i undervisningen, der giver dig en bedre forståelse for de gennemgåede emner heriblandt korrekt brug af brandudstyr.

Brandbekæmpelse

Populære brand produkter

Bestil skræddersyede førstehjælp eller elementær brandkurser

LifeAid kan afholde alle førstehjælpskurser og elementær brandbekæmpelse med uddannelsesplaner, udbudt af Dansk Førstehjælpsråd og DBI.

Vi kan desuden skræddersy et førstehjælpskursus eller elementær brandkursus til netop det I ønsker.

Vores brede erfaring indenfor førstehjælp og brand, gør det muligt at undervise i specifikke emner præcis til jeres gruppe, sportsgren i foreningen eller virksomheds type. 

Vi underviser håndværkere i varmt arbejde i forhold til:

På alle vores brand kurser kan der undervise på dansk eller engelsk.

Kontakt os nu for spørgsmål eller tilbud.

Brandbekæmpelse brug af Håndslukker

HvorforElementærBrandbekæmpelse?

En Brand koster!

Brandene kan forårsage ødelæggelse og farer på flere niveauer, og uanset om det er i hjemmet eller på arbejdspladsen, er der betydelige omkostninger og risici forbundet med manglende brandsikring.

På arbejdspladser er ansatte, IT-udstyr og potentielle lagerbeholdninger i konstant fare i tilfælde af en brand. Det er derfor afgørende at investere i brandsikring og udvikle en klar brandstrategi. Endda loven kræver dette af erhvervsvirksomheder. En brand kan have en høj pris.

Brandene resulterer i betydelige økonomiske omkostninger for både enkeltpersoner og samfundet som helhed. I 2015 blev bygningsbrande alene skyld i skader for omkring 1,8 milliarder kroner og udbetalinger på ca. 3,8 milliarder kroner i erstatning. Derudover fører brande ofte til produktionsstop og tab af arbejdspladser. Fakta fra Forsikring & Pension viser, at en fjerdedel af virksomhederne, der har oplevet en brand med omkostninger på 5 millioner kroner eller mere, ikke genopbygger efter en brand.

Med det i mente ved vi, at de første minutter er afgørende for udviklingen af branden og det efterfølgende skadesomfang.

Det kan have afgørende betydning for omfanget af branden, at en eller flere personer er i stand til at handle hurtigt og sikkert, så branden ikke udvikler sig og der opstår panik eller unødig skade på personer før den professionelle hjælp når frem. 

Brandsikring

En effektiv brandsikring af bygninger kan bidrage til at begrænse omfanget af brande og skader. Det første skridt mod øget brandsikkerhed er at vælge det passende brandsikringsudstyr.

Der er forskellige løsninger til rådighed for at forbedre brandsikkerheden i en bygning, herunder installation af røgalarmer, røgdetektorer, brandalarmer og sprinklersystemer. Disse systemer udgør afgørende metoder til at styrke brandsikkerheden. Men det er lige så vigtigt at forstå hvordan en brand kan opstå og udvikle sig, samt korrekt anvendelse af brandslukningsudstyr. De fleste brande kan hurtigt slukkes med hurtig reaktion og korrekt brug af brandslukkere.

Der er flere grunde til at lære elementær brandbekæmpelse:

 1. Personlig sikkerhed: Ved at lære elementær brandbekæmpelse kan du beskytte dig selv og dine kære i tilfælde af en brand. Du vil være i stand til at handle hurtigt og effektivt for at mindske risikoen for skade eller tab af liv.

 2. Brandsikkerhed i hjemmet: Brande kan opstå overalt, herunder i hjemmet. Ved at have kendskab til grundlæggende brandbekæmpelsesteknikker kan du hurtigt identificere og håndtere små brande, inden de vokser og forårsager større skade.

 3. Redde ejendom: Hurtig reaktion og korrekt brug af brandslukningsudstyr kan hjælpe med at begrænse skaderne forårsaget af en brand. Ved at lære elementær brandbekæmpelse kan du potentielt redde værdifulde ejendele og minimere økonomiske tab.

 4. Forebyggelse af brande: Elementær brandbekæmpelse inkluderer også forståelse af brandforebyggende foranstaltninger. Ved at lære om brandrisici og hvordan man undgår dem, kan du bidrage til at reducere sandsynligheden for brande i dit hjem, på arbejdspladsen eller andre steder.

 5. Øget tryghed og selvtillid: Når du har viden og færdigheder inden for elementær brandbekæmpelse, kan du føle dig mere tryg og selvsikker i forhold til at håndtere brande. Dette kan være særligt nyttigt i nødsituationer, hvor hurtige beslutninger og handlinger er afgørende.

Selvom professionelle brandfolk håndterer større brande, er det stadig afgørende, at alle besidder grundlæggende viden om brandbekæmpelse.

Den mest effektive metode til at tackle en brand er ved at forhindre, at den overhovedet opstår. At være forberedt og have kendskab til, hvordan man reagerer i tilfælde af en brand, kan gøre en markant forskel i at redde liv og minimere skader forårsaget af brande.

Beskyttelse modBrande: Din Vej til Sikkerhed og Tryghed

Elementær brandbekæmpelse:

Refererer til den grundlæggende brandslukning, som alle har mulighed for at udføre. Det er vigtigt at forstå, at dette adskiller sig fra brandbekæmpelse, som udføres af brandvæsnet. Brandvæsnet har specialiseret udstyr og avancerede slukningsmidler, som kræver uddannelse og træning for at anvende. Elementær brandbekæmpelse er personer som kun adgang til håndslukningsmidler og deres sunde fornuft. For at hjælpe med elementær brandbekæmpelse benytter vi os af de fire trin i trinvise brandbekæmpelse:

 1. Red mennesker
 2. Alarmér brandvæsnet
 3. Begræns ilden
 4. Bekæmp ilden

Så hvordan bekæmper man en brand?

Bekæmp eller begræns branden:

 • Start slukningsarbejdet, hvis det er sikkert og muligt. Husk altid at prioritere din egen sikkerhed.
 • Hvis det ikke er muligt at slukke branden, så forsøg at begrænse den ved hjælp af slukningsmidler.
 • Ret din indsats direkte mod det brændende materiale, undgå at sigte mod røg eller flammer.
 • Luk døre og vinduer, men lås dem ikke!

Brandene kan medføre ødelæggelse og farer på flere niveauer, uanset om det er i hjemmet eller på arbejdspladsen. Der er betydelige omkostninger og risici forbundet med manglende brandsikring. Men hvordan kan du forberede dig? Her er nogle svar på almindelige spørgsmål om elementær brandbekæmpelse:

Hvad er et brandkursus?

Et brandkursus er en uddannelse, der lærer dig grundlæggende færdigheder til at forhindre og bekæmpe brande. Dette inkluderer at lære, hvordan man bruger brandslukningsudstyr og hvordan man reagerer i tilfælde af brand.

Hvem må undervise i elementær brandbekæmpelse?

Undervisning i elementær brandbekæmpelse bør udføres af kvalificerede instruktører eller eksperter inden for området, som besidder viden og erfaring inden for brandsikkerhed og brandforebyggelse.

Hvad går elementær brandbekæmpelse ud på?

Elementær brandbekæmpelse koncentrerer sig om at forstå og anvende grundlæggende brandslukningsudstyr, forstå reaktionen på en brand og tage forholdsregler for at minimere risikoen for brande. Dette omfatter også korrekt brug af røgalarmer og brandalarmer.

Hvor længe varer et brandkursus?

Varigheden af et brandkursus kan variere afhængigt af kursets omfang og formål. Nogle grundlæggende kurser kan strække sig over et par timer, mens mere omfattende uddannelser kan vare flere dage.

Hvor længe holder brandkursus?

Brandkurset har en varighed på ca. 2 timer og er gyldigt i 2 år. Herefter skal det vedligeholdes hvert 2. år.

Hvad gør man i tilfælde af brand?

I tilfælde af brand er det afgørende at reagere hurtigt og sikkert. Dette inkluderer at advare andre, ringe 112 for at tilkalde brandvæsenet og bruge det tilgængelige brandslukningsudstyr i overensstemmelse med din uddannelse. Evakuering er afgørende, og det er vigtigt at følge de fastlagte nødprocedurer og undgå farlige områder.

Hvis du ønsker yderligere information om elementær brandbekæmpelse eller brandkurser, er du velkommen til at kontakte os.”

LifeAid består af ambulancereddere og Brandfolk

Personerne bag LifeAid er ambulancereddere og eksperter i at redde liv.

Vi tilbyder derfor kun elementær brandkurser, brandudstyr, hjertestartere og tilbehør i den bedste kvalitet og som vi ved virker af erfaring.

Alle vores hjertestartere er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og vi er stolte af at være medlem af Brancheforeningen for Hjertestartere. DIN sikkerhed for en sikker og funktionsdygtig hjertestarter!

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 71 96 71 76 eller udfylde formularen herunder, så vender vi tilbage til dig.

Indkøbskurv
Scroll to Top

Bestilling af førstehjælpskursus

Udfyld formularen med dine informationer.
Du vil efterfølgende blive kontaktet med henblik på nærmere aftale.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål.

Ring til os

71 96 71 76