Elementær Brandbekæmpelse

Der opstår hvert år mellem 25-30.000 brande i bygninger, heraf er ca. en tredjedel af dem i virksomheder, hvilket understreger vigtigheden af brandbekæmpelse.

Vidste du at:

  • Den gennemsnitlige responstid for brandvæsnet i danmark er lige under 8 minutter?
  • En mindre brand udvikler sig hurtigt til en ukontrollerbar brand på mindre end 5 minutter?
  • Skader for fem mio. kroner, forårsaget ved brand, lukker 25 procent af de ramte virksomheder – manglende viden er årsagen til en markant øget risiko?

Med ovenstående i mente, ved vi, at de første minutter er afgørende for udviklingen af branden og det efterfølgende skadesomfang.

Det kan have afgørende betydning for omfanget af branden, at en eller flere personer er i stand til at handle hurtigt og sikkert, så branden ikke udvikler sig og der opstår panik eller unødig skade på personer før den professionelle hjælp når frem. 

Brand kan forbygges

På en arbejdsplads er det altafgørende, at hver medarbejder har en grundlæggende basal viden om elementær brandbekæmpelse i virksomheden.

Her tænker vi på den daglige brandforebyggelse, sikkerhed, flugtveje samt har en basal viden om hvilke slukningsmidler der er til rådighed, hvordan de bruges og hvor de er placeret.

LifeAid har stor erfaring med brandbekæmpelse og afholdelse af kurser indenfor elementær brandbekæmpelse, direkte målrettet den specifikke virksomhed.

Størstedelen af vores instruktører har erfaring igennem deres virke som brandmænd i det danske redningsberedskab. Denne erfaring bruger vi i vores brandrådgivning og undervisning. Det gør os i stand til at at skræddersy et forløb til den specifikke målgruppe

Lær brandbekæmpelse

Kursusoversigt - Find dit elementær brandkursus her

pexels-levi-damasceno-571252
Elementær brandbekæmpelse

Grundlæggende forståelse i brandforebyggelse og Elementær brandbekæmpelse.

6.250 DKK pr. hold
5.000 DKK pr. hold ekskl moms.
pexels-levi-damasceno-571252
Elementær brandbekæmpelse med ABA anlæg

Grundlæggende forståelse i brandforebyggelse og Elementær brandbekæmpelse.

Gennemgang af ABA-anlæg. Situations- og Identificering af flugtveje og branddøre

7.125 DKK pr. hold
5.700 DKK pr. hold ekskl moms.
pexels-matthias-zomer-845265
Beredskabsøvelse

Med evakueringsøvelse får virksomheden og alle medarbejdere en forståelse for virksomhedens beredskabsplan.

6.000 DKK pr. hold
4.800 DKK pr. hold ekskl moms.
Brandeftersyn
Brandeftersyn

Med vores faste serviceaftaler kan du have fuld tillid til, at dit brandmateriel altid er i topform og følger gældende lovkrav.

Kontakt os for tilbud

Instruktører med erfaringer fra virkeligheden

Når du deltager i et af vores førstehjælpskurser eller elementær brandkurser, bliver du undervist af en instruktør som er uddannet og fungerer som fuldtids-ambulanceredder eller brandmand i det danske redningsberedskab.

Dette er DIN garanti for, at underviseren er i stand til at omsætte teori til relevant praksis, når du køber et af vores førstehjælpskurser.

Vores instruktøren kan derfor inddrage relevante og virkelige eksempler i undervisningen, der giver dig en bedre forståelse for de gennemgåede emner heriblandt korrekt brug af hjertestarter under førstehjælpskurset. Læs mere om vores populære kursus i førstehjælp ved hjertestop.

Bestil skræddersyede førstehjælp eller elementær brandkurser

LifeAid kan afholde alle førstehjælpskurser og elementær brandbekæmpelse med uddannelsesplaner, udbudt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan desuden skræddersy et førstehjælpskursus eller elementær brandkursus til netop det I ønsker.

Vores brede erfaring indenfor førstehjælp og brand, gør det muligt at undervise i specifikke emner præcis til jeres gruppe, sportsgren i foreningen eller virksomheds type.

Kontakt os nu for spørgsmål eller tilbud.

Brand

HvorforElementærBrandbekæmpelse?

Der er flere grunde til at lære elementær brandbekæmpelse:

  1. Personlig sikkerhed: Ved at lære elementær brandbekæmpelse kan du beskytte dig selv og dine kære i tilfælde af en brand. Du vil være i stand til at handle hurtigt og effektivt for at mindske risikoen for skade eller tab af liv.

  2. Brandsikkerhed i hjemmet: Brande kan opstå overalt, herunder i hjemmet. Ved at have kendskab til grundlæggende brandbekæmpelsesteknikker kan du hurtigt identificere og håndtere små brande, inden de vokser og forårsager større skade.

  3. Redde ejendom: Hurtig reaktion og korrekt brug af brandslukningsudstyr kan hjælpe med at begrænse skaderne forårsaget af en brand. Ved at lære elementær brandbekæmpelse kan du potentielt redde værdifulde ejendele og minimere økonomiske tab.

  4. Forebyggelse af brande: Elementær brandbekæmpelse inkluderer også forståelse af brandforebyggende foranstaltninger. Ved at lære om brandrisici og hvordan man undgår dem, kan du bidrage til at reducere sandsynligheden for brande i dit hjem, på arbejdspladsen eller andre steder.

  5. Øget tryghed og selvtillid: Når du har viden og færdigheder inden for elementær brandbekæmpelse, kan du føle dig mere tryg og selvsikker i forhold til at håndtere brande. Dette kan være særligt nyttigt i nødsituationer, hvor hurtige beslutninger og handlinger er afgørende.

Selvom professionelle brandfolk håndterer større brande, er det stadig afgørende, at alle besidder grundlæggende viden om brandbekæmpelse.

Den mest effektive metode til at tackle en brand er ved at forhindre, at den overhovedet opstår. At være forberedt og have kendskab til, hvordan man reagerer i tilfælde af en brand, kan gøre en markant forskel i at redde liv og minimere skader forårsaget af brande.

Scroll to Top