Førstehjælpskursus Herning

Vi klær' dig på til førstehjælp

Kursusoversigt - Find dit førstehjælpskursus i Herning her

Vi har gjort det nemt for dig at finde et førstehjælpskursus, der bedst matcher jeres krav, behov og hverdag nedenfor. 

førstehjælpskursus erhverv
Førstehjælpskursus Erhverv

Vi klær’ dig og din virksomhed på til at yde førstehjælp

Basisuddannelse fra Dansk Førstehjælpsråd

Førstehjælp til søs
Førstehjælp Til Søs

Vi klær’ dig på til at yde førstehjælp til søs

Funktionsuddannelse fra Dansk Førstehjælpsråd

førstehjælpskursus
Private og Foreninger

Vi klær’ dig og din forening på til førstehjælp

Basisuddannelse fra Dansk Førstehjælpsråd

førstehjælp til akkriditering
Akkreditering førstehjælpskursus

Vi klær’ dig og din praksis på til yde førstehjælp

Førstehjælpskurser for sundhedpersonale

Opfylder gældende krav til akkreditering igennem Dansk Førstehjælpsråd

Online Førstehjælpskursus
E-Learning & Praktisk træning

Lær Førstehjælp i en kombination af

E-learning og praktisk træning. 

Blended Learning

Førstehjælpkursus til børn
Førstehjælp til Børn

Førstehjælpskurser der henvender sig til alle der vil lære førstehjælp til baby og børn.

Basisuddannelse fra Dansk Førstehjælpsråd

Brandbekæmpelse brug af Håndslukker
Brandbekæmpelse

Her under finde du et bredt udvalg af vores kurser indefor brandbekæmpelse.

Kurser i Varmt arbejde med kursusbevis fra DBI

Persone bliver pakket ind
Åbne Førstehjælpskurser

Her under finder du vores udvalg af åbne førstehjælpskurser til private

Førstehjælpsinstruktører med erfaringer fra virkeligheden

Når du deltager i et af vores førstehjælpskurser, bliver du undervist af en instruktør som er uddannet og fungerer som fuldtids-ambulanceredder i det danske redningsberedskab.

Dette er DIN garanti for, at underviseren er i stand til at omsætte teori til relevant praksis når du køber et af vores førstehjælpskurser.

Vores instruktører i førstehjælp kan derfor inddrage relevante og virkelige eksempler i undervisningen, der giver dig en bedre forståelse for de gennemgåede emner heriblandt korrekt brug af hjertestarter under førstehjælpskurset. Læs mere om vores populære kursus i førstehjælp ved hjertestop.

Bestil skræddersyede førstehjælpskurser i Herning

LifeAid kan afholde alle førstehjælpskurser med uddannelsesplaner, udbudt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan desuden skræddersy et førstehjælpskursus til netop det I ønsker.

Vores brede erfaring indenfor førstehjælp, gør det muligt at undervise i specifikke emner præcis til jeres gruppe, sportsgren i foreningen eller virksomheds type.

Kontakt os nu for spørgsmål eller tilbud.

Førstehjælp ved hjertestop

Lær basal genoplivning med hjerte-lunge-redning

Vil du lære hjerte-lunge-redning (HLR) og andre livreddende førstehjælpsfærdigheder i Herning? Vores førstehjælpskurser er skræddersyet til at udruste dig med de nødvendige færdigheder til at håndtere nødsituationer.

I vores førstehjælp kurser får du hands-on træning i korrekte brystkompressioner og kunstigt åndedræt, samt lærer at forholde dig i ro under nødsituationer. Vi underviser også i brugen af hjertestartere, så du er klar til at redde et menneskes liv ved f.eks. hjertestop eller alvorlig ulykke.

Vores erfarne instruktører sikrer, at du føler dig tryg og forberedt. Tilmeld dig vores førstehjælpskursus i Herning, så du kan lære førstehjælp og redde liv.

Lær at bruge en hjertestarter

På vores førstehjælpskursus i Herning inkluderer vi grundig træning i brugen af en hjertestarter – en såkaldt automatisk ekstern defibrillator (AED). Deltagerne lærer ikke kun teoretisk viden, men får også praktisk erfaring med at anvende en AED i nødsituationer.

Vores erfarne instruktører demonstrerer korrekt placering og tilslutning af elektroder samt hvordan man følger AED’ens instruktioner. Deltagerne får mulighed for hands-on-øvelser på specielt designede træningsdukker.

Denne praksis sikrer, at du som deltager opnår selvtillid i at bruge en hjertestarter til førstehjælp og forstår dets kritiske rolle i genoplivningsprocessen.

Vores mål er at gøre deltagerne trygge ved at træde til handling og anvende AED’en korrekt, hvilket kan være afgørende for at redde liv i tilfælde af hjertestop.

Førstehjælpskursus i Herning

Få check på basal førstehjælp

Vores kursus om basal førstehjælp er designet til at udruste deltagerne med vigtige færdigheder til at håndtere nødsituationer med tillid og effektivitet.

Gennem kurset lærer du førstehjælpens fundamentale principper, herunder korrekt vurdering af skader og akutte situationer. Vi dækker essentielle aspekter så som basal genoplivning med hjerte-lunge-redning samt, hvordan man hjælper folk, der har fået noget galt i halsen.

Tilvælg moduler til kurserne i førstehjælp

Tilvælgemodulerne til basal førstehjælp, som vi tilbyder, er udviklet for at give deltagerne en dybere forståelse og mere specialiserede færdigheder inden for forskellige førstehjælpsscenarier.

De forskelle tilvalgsmoduler

“Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger” fokuserer på håndtering af skader forårsaget af kemiske stoffer, mens “Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader” giver indsigt i korrekt håndtering af skader relateret til muskler, led og hovedet.

“Førstehjælp ved Blødninger” adresserer specifikt håndtering af blødningssituationer, mens “Førstehjælp ved Småskader” dækker behandling af mindre skader og sår.

“Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” fokuserer på situationer som forfrysninger eller hedeslag, mens “Førstehjælp ved Sygdomme” introducerer principper for håndtering af akutte sygdomsrelaterede situationer.

Hvert modul tilføjer en ekstra dimension til dine førstehjælpsfærdigheder, og kombineret udvider de din evne til at reagere effektivt i forskellige nødsituationer. 

Vores erfarne instruktører vil guide dig gennem disse moduler og sikre, at du er rustet til at håndtere en bred vifte af potentielle førstehjælpsscenarier.

Førstehjælp ved hjertestop

Tag et kursus og modtag et certificeret førstehjælpsbevis

Tag et førstehjælpskursus hos os og modtag et certificeret førstehjælpsbevis udstedt af Dansk Førstehjælpsråd. Vores kurser er omhyggeligt strukturerede for at give deltagerne grundige og praktiske færdigheder inden for førstehjælp.

Certificeringen fra Dansk Førstehjælpsråd er en anerkendelse af din evne til at håndtere nødsituationer og er en værdifuld tilføjelse til dit faglige og personlige CV.

Certifikatet bekræfter, at du har gennemført en godkendt førstehjælpsuddannelse og er i stand til at yde kvalificeret bistand i kritiske situationer.

Investér i din egen og andres sikkerhed ved at tilmelde dig vores kursus og opnå det certificerede førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Hvor foregår vores førstehjælpskursus i Herning?

Vores førstehjælpskurser i Herning tilbyder fleksible undervisningssteder.

Kurserne kan enten afholdes direkte i din virksomhed, hvilket skaber et bekvemt og tilpasset læringsmiljø, eller i lejede mødelokaler, der sikrer professionelle undervisningsfaciliteter.

Vi prioriterer gode til- og fra-muligheder for at gøre det nemt for alle deltagere at deltage i kurserne. Uanset stedet for undervisningen i førstehjælp, garanterer vi en engagerende og interaktiv læringsoplevelse, hvor deltagerne kan tilegne sig værdifulde førstehjælpsfærdigheder og føle sig trygge i deres evne til at håndtere nødsituationer.

Hvor længe tager vores kurser?

Vores førstehjælpskurser og basisuddannelse i livredning i Herning tilpasses dine behov og omfatter forskellige varigheder:

  • Basal førstehjælp: 4 timer

  • Udvidet førstehjælp: 6 timer

  • Heldags førstehjælpskursus: Ca. 8 timer

  • Førstehjælpskursus til akkreditering: 4-5 timer

  • Førstehjælp til børn: 4 timer

  • Elementær brandkursus: 2-3 timer

Uanset kursets varighed, garanterer vi en omfattende og praktisk træningsoplevelse, der udruster dig med undervisning i vigtige førstehjælpsfærdigheder – det er dit kørekort til at redde liv.

Vores erfarne instruktører sikrer, at du får den nødvendige viden inden for den angivne tidsramme, så du kan reagere effektivt i nødsituationer.

Vi tager al relevant udstyr med

Vores førstehjælpskurser i Herning er omhyggeligt planlagt for at sikre en praktisk og realistisk træningsoplevelse.

Vi medbringer alt nødvendigt træningsudstyr, herunder dukker til øvelser i basal genoplivning, forbindinger til at demonstrere korrekt sårbehandling, og brandslukkere til træning i brandbekæmpelse.

Brandkar kan bruges til at simulere håndtering af kemiske påvirkninger. Ved at levere alt det nødvendige udstyr sikrer vi, at deltagerne kan engagere sig fuldt ud i hands-on-øvelser og få praktisk erfaring.

Dette skaber en autentisk læringsmiljø, hvor deltagerne kan anvende deres færdigheder under vejledning af vores erfarne instruktører.

Kontakt os i dag

For yderligere information om vores førstehjælpskurser i Herning eller for at tage en snak om skræddersyede kurser, er du velkommen til at kontakte os i dag.

Vores dedikerede team er klar til at besvare dine spørgsmål, give detaljer om kursernes indhold og planlægning samt assistere med tilmelding.

Vi prioriterer din evne til at handle effektivt i nødsituationer og ser frem til at støtte dig i at erhverve livreddende færdigheder.

Du kan kontakte os via telefon, ved at sende os en mail, eller ved at udfylde kontaktformularen. Vi ser frem til at hjælpe dig med at styrke dine førstehjælpsfærdigheder!

Indkøbskurv
Scroll to Top