Få styr på sikkerheden

Beredskabsplan

“Sikre dine medarbejder, kolleager, virksomhed eller institution med en holdbar sikkerheds løsning “

Vi hjælper med alt omkring jeresBeredskabsplaner

Vi risikovurderer, udarbejder og hjælper jer med alt indenfor sikkerhed, så jeres beredskabsplan lever op til de gældende arbejdsmiljøstandarder samt at de fungerer i praksis.

Hvorfor vælge os?

Lovpligtig eftersyn

Med vores faste serviceaftaler kan du have fuld tillid til, at din hjertestarter, førstehjælps- og brandudstyr altid er i topform og følger gældende lovkrav. Din sikkerhed er vores højeste prioritet.

Kvalitets produkter

Vi forhandler udelukkende kvalitets produkter indenfor førsthjeælpsudstyr, hjertestartere, brandudstyr, brandslukkere, pulverslukkere, ildslukkere og meget andet.

Forebyggelse er nøglen

Ingen ønsker at stå i en nødsituation, hvor man ikke ved hvordan man skal handle. Vi anbefaler derfor løbende træning og uddannelse i jeres beredskabsplaner, herunder Førstehjælp og brandkurser.

Opfyldelse afLovkravom Arbejdsmiljø og Sikkerhed

I Danmark er det afgørende for virksomheder og organisationer at overholde kravene til beredskabsplaner, førstehjælp, og brandinstruktioner for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi er din ekspertpartner i at navigere i disse krav og implementere effektive løsninger.

Beredskabsplaner: Vi tilbyder skræddersyede løsninger til udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplaner, tilpasset din virksomheds størrelse og specifikke risici. Vores ekspertise sikrer, at din virksomhed er forberedt på forskellige nødsituationer, herunder brand og større ulykker.

Førstehjælpskrav: Vores førstehjælpskurser og førstehjælpudstyr sikrer, at din arbejdsplads opfylder de lovmæssige krav og er udstyret til at håndtere ulykker eller medicinske nødsituationer. Vi tilbyder både uddannelse og udstyr, der matcher din virksomheds behov.

Brandinstruktioner: Skal vi også hjælp dig med brandforebyggelse og -sikkerhedstræning, som sikre klare instruktioner og procedurer for sikker evakuering og brug af brandslukningsudstyr.

Psykisk Arbejdsmiljø: Vi forstår vigtigheden af det psykiske arbejdsmiljø. Vores rådgivning og træning i håndtering af arbejdspres, stress, og mobning hjælper med at skabe et støttende og sundt arbejdsmiljø.

Håndtering af Vold og Trusler: LifeAid.dk tilbyder specialiseret træning i konflikthåndtering, der hjælper virksomheder med at forebygge og reagere på vold og trusler på arbejdspladsen.

Risikovurdering og Forebyggelse: Vi bistår med risikovurdering og udvikling af strategier samt beredskabsplaner til forebygge arbejdsmiljøproblemer der sikrer en løbende dialog med medarbejdere og effektiv implementering af forebyggelsesstrategier.

Vi forstår vigtigheden af at overholde lovgivningen og samtidig sikre et sundt og produktivt arbejdsmiljø. 

Kilde Fra Arbejdstilsynet.dk

Vi hjælper med alle typer beredskabsplaner

Brandberedskabsplan
Evakueringsplan
Krisestyringsplan
Nødkommunikationsplan
Førstehjælpsplan
IT- og Datarecovery Plan
Håndtering af Kemiske og Biologiske Risici
Vold og Trusselsberedskab
Pandemi- og Sygdomsberedskab

Kontakt os for rådgivning i dag

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 71 96 71 76 eller udfylde formularen herunder, så vender vi tilbage til dig.

Hvorfor skal man have enBeredskabsplan?

At have en beredskabsplan er afgørende af flere grunde, både i en forretningsmæssig kontekst og i offentlige institutioner som skoler og børnehaver. Nogle af de vigtigste årsager til at have en beredskabsplan inkluderer:

 1. Sikkerhed og Beskyttelse: Det primære formål med en beredskabsplan er at beskytte menneskers liv og sundhed. Planen hjælper med at sikre, at alle ved, hvad de skal gøre i tilfælde af en nødsituation, hvilket minimerer risikoen for skader og tab af liv.

 2. Risikoreduktion: En beredskabsplan hjælper med at identificere potentielle risici og trusler og udvikle strategier til at forebygge eller minimere disse risici. Dette kan omfatte alt fra brandforebyggelse til at håndtere naturkatastrofer eller menneskeskabte trusler.

 3. Effektiv Håndtering af Nødsituationer: I tilfælde af en faktisk nødsituation sikrer en beredskabsplan, at der er en klar plan for, hvordan man skal håndtere situationen. Dette omfatter evakuering, kommunikation, førstehjælp og samarbejde med nødhjælpstjenester.

 4. Juridisk Overensstemmelse: I mange lande, herunder Danmark, er det et juridisk krav for visse typer organisationer at have en beredskabsplan. Dette sikrer, at organisationerne overholder lovgivningen og undgår potentielle juridiske konsekvenser.

 5. Organisatorisk Kontinuitet: For virksomheder er en beredskabsplan en del af kontinuitetsplanlægningen. Den hjælper virksomheden med hurtigt at genoptage normale operationer efter en nødsituation, hvilket er afgørende for at minimere økonomisk tab og opretholde tillid hos kunder og partnere.

 6. Ansvarlighed Overfor Medarbejdere og Samfundet: At have en beredskabsplan viser et ansvar over for medarbejdere, kunder og samfundet generelt. Det signalerer, at organisationen tager sikkerhed alvorligt og er forberedt på at beskytte mennesker og ejendom.

 7. Psykologisk Tryghed: Beredskabsplaner bidrager til at skabe en følelse af tryghed blandt medarbejdere, studerende, forældre og andre interessenter. Når folk ved, at der er en plan på plads, kan de føle sig mere sikre i deres daglige omgivelser.

Samlet set er en beredskabsplan et afgørende redskab til at sikre, at en organisation, virksomhed eller institution kan håndtere uventede hændelser på en sikker, organiseret og effektiv måde.

Spørgsmål om Beredskabsplaner?

Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål. Ring til os på 71967176 for mere information og for at planlægge de optimale løsning til jeres beredskabsplaner. Lad os tage ansvaret for jeres sikkerhed, så du kan have ro i sindet.

TilgængeligeBeredskabsplaner: En Guide til Virksomheder

Effektiv Håndtering af Nødsituationer

I enhver virksomhed er beredskabsplaner afgørende for at sikre hurtig og effektiv handling i nødsituationer. For at maksimere sikkerheden, bør disse planer være fremtrædende og let tilgængelige for alle medarbejdere. Vi har her lavet nogle nøglestrategier til at gøre beredskabsplaner synlige og brugervenlige:

 1. Øget Tilgængelighed: Placér beredskabsplanerne på fællesområder som pauserum og nær udgange, hvor medarbejderne ofte færdes. Dette sikrer, at alle let kan finde og referere til planerne.

 2. Kommunikation og Uddannelse: Informer regelmæssigt medarbejderne om placeringen af beredskabsplanerne og hvordan de anvendes. Gennem møder, træningssessioner og introduktioner for nye medarbejdere, kan virksomheder styrke medarbejdernes viden og forberedelse.

 3. Synlig Markering: Brug skilte, farver og symboler til at markere, hvor beredskabsplanerne er placeret. En klar markering hjælper med hurtig identifikation i en kritisk situation.

 4. Elektronisk Adgang: Gør beredskabsplaner tilgængelige digitalt, f.eks. via virksomhedens intranet eller en dedikeret app. Dette sikrer, at medarbejdere altid har adgang, selv når de er væk fra arbejdspladsen.

 5. Opdatering og Vedligeholdelse: Opdater regelmæssigt beredskabsplanerne for at afspejle eventuelle ændringer i virksomhedens struktur og personale. En opdateret plan sikrer relevans og effektivitet.

 6. Integration i Dagligdagen: Integrer gennemgang og øvelser af beredskabsplaner i den daglige drift. Dette bygger medarbejdernes fortrolighed og beredskab i nødsituationer.

Ved at prioritere synlighed og tilgængelighed af beredskabsplaner, kan virksomheder sikre en velorganiseret og sikker arbejdsplads, klar til effektivt at håndtere enhver nødsituation.”

Indkøbskurv
Scroll to Top