Førstehjælp til søs

Vi klær' dig på til førstehjælp til søs

LifeAid har stor erfaring omkring førstehjælp til søs. Så meget så vi vil kalde os eksperter!

Vi samarbejder tæt med Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport, og har udviklet en variation af “Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” som direkte henvender sig til personer de dyrker vandsport roning, kano, kajak eller båd.

Kursusoversigt - Find dit førstehjælpskursus til søs her

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og I søsport
Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og søsport

Funktionsuddannelse fra Dansk Førstehjælpsråd

10.612 DKK pr. hold
8.490 DKK pr. hold ekskl moms.
Attractive strong woman sailing with her boat
Opdatering af førstehjælp til søs
Kurset skal gennemføres senest 24 mdr. fra sidste kursusdato.
6.612,50 DKK pr. hold
5.290 DKK pr. hold ekskl moms.
Two contemporary paramedics giving first aid to sick unconscious man outdoors
Førstehjælp ved hypotermi

Foreninger der dyrker vintersport

3.488 DKK pr. hold
2.790 DKK pr. hold ekskl moms.

Instruktører med erfaringer fra virkeligheden

Når du deltager i et af vores førstehjælpskurser til søs, bliver du undervist af en instruktør, som er uddannet og fungerer som fuldtids-ambulanceredder i det danske redningsberedskab. Ligeledels har instruktøren erfaring med vandsport fra f.eks kajak, båd, dykning, paddelboad osv.

Dette er DIN garanti for, at underviseren er i stand til at omsætte teori til relevant praksis, når du køber et af vores førstehjælpskurser.

Vores undervisere kan derfor inddrage relevante og virkelige eksempler i undervisningen, der giver dig en bedre forståelse for de gennemgåede emner, heriblandt evakuering, sikkerhedsudstyr, alamering, tilskadekomst eller korrekt brug af hjertestarter . Læs mere om vores populære kursus i førstehjælp ved hjertestop.

Bestil skræddersyede førstehjælpskurser til søs

LifeAid kan afholde alle førstehjælpskurser søs med uddannelsesplaner udbudt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan desuden skræddersy et førstehjælpskursus til søs til netop det, I ønsker.

Vores brede erfaring indenfor førstehjælp gør det muligt at undervise i specifikke emner præcis til jeres gruppe, sportsgren i foreningen eller virksomheds type.

Kontakt os nu for spørgsmål eller tilbud.

LærFørstehjælp til søshos LifeAid

Der er altid risiko for, at man er vidne til eller kan blive involveret i en nødsituation. Når man har sin færden på eller i nærheden af vand, kan en nødsituation hurtigt blive vanskeliggjort, fordi det oftest er nødvendigt at bringe den tilskadekomne indtil land, før førstehjælpen kan påbegyndes. 

Derfor er det vigtigt at kende til de specielle forhold omkring sikkerhed, alarmering og generelt til livreddende førstehjælp til søs.

Alt dette lærer du på vores kursus, førstehjælp til søs.
Med et førstehjælpskursus fra LifeAid bliver du klædt på til at kunne redde liv.

Vi ved, at hvert sekund tæller, og den første hjælp er ofte den vigtigste.

Vi dækker hele Danmark til lands og til vands

LifeAid tilbyder profesionelle førstehjælpskurser til private, institutioner og til virksomheder over hele landet både hverdage og weekender. Uanset hvor du bor, kommer vi forbi og afholder et førstehjælpskursus specifikt til jer, så I kan lære at give førstehjælp.

HvorforFørstehjælp til søs?

Når man har sin færden på eller i nærheden af vand, kan en nødsituation hurtigt blive vanskeliggjort, fordi det oftest er nødvendigt at bringe den tilskadekomne indtil land, før førstehjælpen kan påbegyndes. Derfor er det vigtigt at kende til de specielle forhold omkring sikkerhed, alarmering og generelt til livreddende førstehjælp til søs.

Hvem skal læreFørstehjælp til søs?

Hos LifeAid stræber vi efter, at alle mennesker skal kunne yde førstehjælp. Vores førstehjælpskurser henvender sig både til dem, der allerede har erfaring med vandsport og ønsker deres viden genopfrisket, og til dem, der er helt nye inden for området.

I samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport har vi videre udviklet et kursus specifikt målrettet personer, der dyrker vand sport. 

Kurset er kompetencegivende og gyldigt gennem Dansk Førstehjælpsråd. 

Kurset er bl.a. godkendt til EPP instruktørerne under Dansk Kano og Kajak Forbund.

Vi tilbyder både avanceret og almindelige førstehjælpskurser udbudt af Dansk førstehjælpsråd til alle virksomheder, foreninger og private – uanset erfaring, branche eller geografiske placering. 

Vi har både korte og længere kurser samt mulighed for at skræddersy specifikke førstehjælps og sikkerhedskurser til netop jeres sportsgren. Vores kursus overholder Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer § 3,2

FAQ omkringFørstehjælp til søs

Hvorfor skal man lære førstehjælp til søs?

Lære førstehjælp til søs er vigtigt af flere grunde, især når man befinder sig i mindre både, kanoer og kajakker.

 1. Fjernhed fra hjælp: Når man er på åbent vand, kan det være svært og tidskrævende at få hurtig adgang til medicinsk hjælp. At kunne yde førstehjælp kan være afgørende i de minutter eller timer, det tager at nå til nærmeste hjælp eller indtil hjælpen når frem til stedet.

 2. Begrænset hjælp til rådighed: I mange tilfælde vil der være færre personer om bord, der kan yde hjælp, sammenlignet med situationer på land. At kende til førstehjælp kan gøre den enkelte i stand til effektivt at håndtere situationer som skader, ulykker eller akut sygdom.

 3. Specifikke risici: Vandaktiviteter indebærer specifikke risici som hypotermi, drukneulykker og skader fra udstyr eller selve fartøjet. Viden om førstehjælp kan hjælpe med at håndtere disse specifikke risici mere effektivt.

 4. Forbedrer selvsikkerhed og beslutningstagning: Færdigheder i førstehjælp og vandsikkerhed øger en persons selvsikkerhed og evne til at træffe kloge beslutninger i nødsituationer. Dette kan bidrage til at forhindre ulykker og forbedre sikkerheden for alle om bord.

  1. Forebyggelse af alvorlige konsekvenser: Hurtig og korrekt førstehjælpsindsats kan ofte forhindre, at ulykker udvikler sig til mere alvorlige medicinske nødsituationer. Dette er især vigtigt i vandmiljøer, hvor forholdene hurtigt kan forværres.

  At have disse færdigheder kan gøre sejlads, kajakroning, kanosejlads og andre vandaktiviteter sikrere og mere fornøjelige, samtidig med at risikoen for alvorlige hændelser minimeres.

Er det er krav at have redningsvest på?

I Danmark er det et juridisk krav siden 1992 at bære redningsvest på små både eller under visse vandaktiviteter, især for børn. Dette lovmæssige krav understreger betydningen af redningsvestens rolle i at forebygge drukneulykker.

Krav til sikkerhedsudstyr mv.

§ 4. Ethvert fritidsfartøj skal være forsynet med sikkerhedsudstyr i fornødent omfang under hensyntagen til årstidens vejrforhold, fartøjets type, størrelse, indretning og anvendelse samt turens længde og varighed.

§ 5. Alle fritidsfartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste i korrekt størrelse, som er godkendte efter anerkendte normer til samtlige personer om bord.

Stk. 2. Det er fartøjets fører, der har ansvaret for, at der for hver person findes en godkendt rednings- eller svømmevest i korrekt størrelse om bord.

Stk. 3. Kapronings- og motionsroningsfartøjer kan i stedet for at følge denne bestemmelse følge Dansk Forening for Rosports eller Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.

Stk. 4. Dykkere, som transporteres i fartøjer omfattet af denne bekendtgørelse, kan anvende de opstigningsveste, der bruges sammen med dykkerudstyret, i stedet for redningsveste.

Stk. 5. Fartøjer, der under opsyn anvendes i lavvandede områder i forlystelsesparker og lignende, kan af Søfartsstyrelsen fritages for at opfylde denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Rednings- og svømmeveste skal være SOLAS- eller EU-typegodkendt, og overensstemmelsesmærkede med enten Ratmærke eller CE-mærke.

Stk. 7. Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.

Hvofor er det vigtig at have en redningsvest på?

Det er vigtigt at have en redningsvest på af flere væsentlige årsager, der alle bidrager til sikkerhed i og omkring vand:

 1. Opdrift og forebyggelse af drukning: Redningsvesten sikrer, at brugeren forbliver flydende i vandet, selv hvis de mister bevidstheden eller ikke er i stand til at svømme. Dette er den primære funktion af en redningsvest og den vigtigste årsag til, at den kan redde liv.

 2. Synlighed: Mange redningsveste er designet i lyse farver og kan have reflekterende striber, der gør bæreren mere synlig i vandet. Dette forbedrer chancerne for at blive hurtigt opdaget og reddet i en nødsituation.

 3. Lovkrav og regler: I Danmark er det et juridisk krav at bære redningsvest på små både eller under visse vandaktiviteter, især for børn. Dette lovmæssige krav understreger betydningen af redningsvestens rolle i at forebygge drukneulykker.

 4. Støtte til svømmere: Selv dygtige svømmere kan få gavn af en redningsvest, da udmattelse eller pludselige medicinske tilstande (såsom kramper eller tab af bevidsthed) kan gøre det svært at holde sig flydende. En redningsvest giver ekstra sikkerhed under sådanne forhold.

 5. Beskyttelse mod elementerne: I koldere vandområder hjælper en redningsvest med at bevare kropsvarmen og kan spille en rolle i forebyggelsen af hypotermi.

 6. Sikkerhed under farlige forhold: I uvejr, hvor risikoen for at falde over bord er højere, kan en redningsvest være forskellen på liv og død. Den sikrer, at personen forbliver flydende og synlig, selv under barske forhold.

Overordnet set er redningsvesten et uundværligt sikkerhedsudstyr, der kan forhindre tragedier på vandet og er en vigtig del af ansvarlig opførsel ved vandaktiviteter.

Hvad skal jeg have styr på inden jeg tager på vandet?

Før man begiver sig ud på vandet, er der flere ting, man bør tjekke for at sikre en sikker og problemfri oplevelse. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

 1. Vejrforhold: Kontroller vejrudsigten nøje for at undgå at blive overrasket af dårligt vejr. Særligt vigtigt er det at være opmærksom på varsler om vind, tordenvejr og ændringer i bølgehøjder.

 2. Tilstand af udstyr: Gennemgå alt dit udstyr, inklusiv båd, redningsveste, åre, og sikkerhedsudstyr for at sikre, at alt er i god stand og fungerer korrekt. Dette inkluderer også at tjekke for eventuelle revner eller skader på både kanoer og kajakker.

 3. Kommunikationsudstyr: Sørg for at have et fungerende kommunikationsmiddel, som en mobiltelefon i en vandtæt beholder eller en VHF-radio, så du kan kalde på hjælp, hvis nødvendigt.

 4. Nødvendigt sikkerhedsudstyr: Ud over redningsveste bør du have en fløjte, nødsignaludstyr som lys eller spejle, en førstehjælpskasse, og eventuelt en redningskrans eller kasteline.

 5. Lokale regler og reguleringer: Vær bekendt med de lokale sejladsregler og eventuelle specifikke farvandsbegrænsninger, herunder fartgrænser og områder, der er forbudte at sejle i.

 6. Planlæg din rute: Informer dig om det område, du planlægger at sejle i, og lav en klar plan for din rute. Orienter dig om eventuelle farer som lavt vand, stærke strømme eller skjulte objekter.

 7. Underret nogen om dine planer: Fortæl altid en pålidelig person på land, hvor du planlægger at gå i vandet, hvilken rute du tager, og hvornår du forventer at være tilbage. Dette kan være afgørende, hvis der opstår en nødsituation.

 8. Forsyninger og nødprovisioner: Medbring tilstrækkelig mad og drikkevand, især på længere ture, samt solcreme og insektmiddel, hvis det er relevant.

Ved at foretage disse tjek kan du i høj grad bidrage til at din tid på vandet bliver både sikker og nydelsesrig.

Paramediciner og Partner Martin

LifeAid består af ambulancereddere

Personerne bag LifeAid er ambulancereddere og eksperter i at redde liv.

Vi tilbyder derfor kun førstehjælpkurser, hjertestartere og tilbehør i den bedste kvalitet og som vi ved virker af erfaring.

Alle vores hjertestartere er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og vi er stolte af at være medlem af Brancheforeningen for Hjertestartere. DIN sikkerhed for en sikker og funktionsdygtig hjertestarter!

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 71 96 71 76 eller udfylde formularen herunder, så vender vi tilbage til dig.

Indkøbskurv
Scroll to Top