Hvem er vi?

Om LifeAid

LifeAid er et anpartsselskab (ApS) etableret i 2021. Virksomheden beskæftiger sig med afholdelse af førstehjælpskurser, samt salg af førstehjælpsudstyr i form af hjertestartere og tilbehør.

LifeAid er et anpartsselskab (ApS) etableret i 2022. Virksomheden er et resultat af 2 forhenværende veletablerede førstehjælps virksomheder – LifeAid og Hjælp Til Liv, som i 2022 slog sig sammen under navnet LifeAid. 

Størstedelen af vores førstehjælpsinstruktører er uddannede ambulancereddere i det danske redningsberedskab, med mange års erfaring i professionel førstehjælp.

Dette gør underviseren i stand til i undervisningen at lægge et specifikt fokus på emner, hvor førstehjælperen kan gøre en kæmpe forskel.

Med en baggrund i den danske ambulancetjeneste opleves det desværre alt for ofte, at udfaldet hos personer, der udsættes for akut sygdom, alvorlig ulykke eller et hjertestop, får fatale konsekvenser. Dette fordi der ikke er nok personer der træder til i en krisesituation og yder den dertil nødvendige førstehjælp.

Vision

At få flere mennesker til at træde til i en nødsituation, og derved øge overlevelsesraten når personer rammes af akut sygdom, ulykke eller hjertestop.

LifeAid ønsker at opnå dette gennem en dynamisk, spændende og praktisk førstehjælpsundervisning, hvor kursisten bliver i stand til at kunne handle og gøre en forskel i en krisesituation.

Målet er, at ingen kursist skal forlade et førstehjælpskursus uden at føle sig i stand til kunne gøre en mærkbar forskel i en krisesituation.

Ved at vælge et kursus, planlagt og afholdt af LifeAid, er I sikre på, at instruktøren er velforberedt og altid opdateret på den nyeste viden.

Med venlig hilsen
Paw & Martin, indehavere og Paramedicinere

Hvem er vi?

Martin Rosenkilde & Paw Rennison

Vi er begge uddannet og fungerende Paramedicinere i det danske redningsberedskab. Martin Arbejder i Region Hovedstaden og Paw i Region Syddanmark. Vi har sammenlagt mere end 30 års erfaring.

Som ambulancereddere oplever vi begge, hvilke fatale konsekvenser, det har,  hvis der ikke har været ydet førstehjælp inden ambulancen ankommer. 

Vi driver derfor LifeAid med den fælles passion om at flest mulige mennesker, bliver i stand til at yde førsthjælp og derved gøre en forskel.  

Styrken i vores virksomhed er fagligheden og evnen til at tilrettelægge et kursus i øjenhøjde for kursisten. Vi ved hvad der virker og hvordan man omsætter den kendte førstehjælpsteori, til brugbar praksis.

Instruktører, der underviser under Lifeaid, er alle medlemmer af FSFI – Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører.

Dette er kundens garanti for, at instruktøren overholder alle gældende regler og retningslinier for uddannelse og forsikring jf. Dansk Førstehjælpsråd.

Ligeledes garanterer medlemsskabet af FSFI, at der udstedes et officielt gældende elektronisk kursusbevis, jf. Dansk Førstehjælpsråd.

Indkøbskurv
Scroll to Top