Hexafluorine ®

Hexafluorine ®

Hexafluorine ®: Specialiseret Skyllevæske til Flussyreskader

Hexafluorine® er en banebrydende skyllevæske designet specifikt til effektiv førstehjælpsbehandling ved eksponering for flussyre og fluorholdige forbindelser. Denne avancerede formel i Hexafluorine ® tilbyder ikke blot bredspektret effektivitet mod forskellige syrer, men er også unikt kvalificeret til at neutralisere giftige fluorioner. Disse ioner kan forårsage alvorlig skade ved at trænge ind i kroppen og binde sig til vitale mineraler som calcium.

Det vil sige, at normal øjenskyllevæske ikke er nok til at behandle ætsninger forudsaget af Flussyre.

Kontakt os for råd og vejleding.

Viser alle 8 resultater

Hexafluorine®: Effektiv Behan

dling af Fluorholdige Syreskader

Hexafluorine® er en specialdesignet løsning, som er essentiel for behandling af hud- og øjenskader forårsaget af fluorholdige syrer. Denne avancerede løsning er udviklet til at tilbyde hurtig og effektiv førstehjælp ved farlige kemiske eksponeringer, især dem involverende fluorhydrid (HF) og fluoriderende organiske syrer.

Hvad er Flussyre?

Flussyre, også kendt som HF, er en kraftfuld kemisk forbindelse primært brugt i elektronik-, stål- og glasindustrien. Den er unik i sin evne til at korrodere glas, hvilket gør den værdifuld for forskellige industrielle processer, såsom at skabe skinnende vaske, fjerne oxidation fra svejsesamlinger, og fremstille frosted glasflasker.

Egenskaber af flussyre

 • Farveløs/brun væske med en skarp lugt, let blandbar med vand
 • Meget flygtig ved høje koncentrationer (75 %)
 • Ved lavere koncentrationer (38%) er det svært at fordampe
 • Gasserne er ikke brandfarlige
 • Gasdensitetsforholdet er 1,8 (luft=1,0). Det betyder, at en sky af forgasset flussyre ikke stiger opad, men flyttes langs jorden.
 • Mærkelig grænse 0,03 mg/m³
 • Flussyre over 1 % er klassificeret som giftig. Med tilsætning af en anden syre, også giftig under 1%.

Flussyre elektronik stål glasindustri kaustiske syrer korroderer glasvaske skinnende fjerner oxid svejsefuger matte glasflasker farlige skader udsatte beskyttelse HF ætsende giftige forbrændinger skader indre organer hjerte lever nyre livstruende

Hvordan skade Flussyre kroppen?

Ved hudkontakt forårsager flussyre alvorlige forbrændinger, der ikke altid er umiddelbart synlige, men kan udvikle sig over tid. Ved høje koncentrationer medfører den øjeblikkelige forbrændinger, mens lavere koncentrationer kan forårsage smerter og hudrødme med forsinkelse.

Påvirkning på Calciummetabolismen:

Flussyre forstyrrer kroppens calciummetabolisme ved at binde fluoridioner til calcium, hvilket kan føre til forstyrrelser i funktionen af vitale organer.

Kan man død af Flussyre?

Ja, flussyre kan være dødeligt giftig, da den ikke kun forårsager eksterne skader, men også kan trænge dybt ind i vævet og forstyrre vitale organer som hjerte, lever og nyrer.

Hvordan behandler men Flussyreforgiftning?

Traditionelt er flussyreskader blevet behandlet med vand og Calcium Gluconate gel, men Hexafluorine® tilbyder en mere effektiv løsning. Dets evne til at neutralisere giftige fluoridioner forhindrer dybdegående skade og forbedrer behandlingsresultaterne.

Specifikke Behandlinger for Svære Forgiftninger:

For alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt med intravenøse calciumsalte og måske yderligere medicinsk intervention, men Hexafluorine® kan spille en afgørende rolle i at forhindre skaden i at eskalere.

Forholdsregler efter Indånding:

Efter indånding af flussyre skal hurtig medicinsk intervention søges, da der er risiko for forsinket lungeødem.

Behandling af Hudskader:

Hexafluorine® kan effektivt behandle hudskader ved at neutralisere flussyren og forhindre yderligere skader.

Behandling af Øjenskader:

Til øjenskader tilbyder Hexafluorine® en sikker og effektiv behandling, der kan anvendes direkte i øjnene, modsat traditionelle metoder.

Håndtering af Indtagelse:

I tilfælde af indtagelse af flussyre, bør medicinsk hjælp straks søges.

Komplikationer og Risici: Risici ved flussyreforgiftning inkluderer hjertearytmier, shock, acidose, nyreskader, og potentielt livstruende komplikationer.

Kerneegenskaber for Hexafluorine®:

 • Målrettet Neutralisering: Hexafluorine® er unikt lavet til at binde og neutralisere frie fluoridioner, hvilket effektivt begrænser den kemiske reaktion og derved minimerer vævsskader.
 • Hurtig Handling: Når det anvendes umiddelbart efter eksponering, kan Hexafluorine® betydeligt reducere skadens omfang og dybde.
 • Specialiseret Anvendelse: Ideel til arbejdspladser, hvor der håndteres fluorholdige syrer, som en del af nødvendigt sikkerhedsudstyr.

Anbefalet Brug:

 • Tilgængelighed: Hexafluorine® bør altid være let tilgængelig i miljøer med risiko for eksponering for fluorholdige syrer.
 • Hurtig Indgriben: Det er afgørende at anvende Hexafluorine® så hurtigt som muligt efter eksponering for maksimal effektivitet.
 • Specifik Behandling: Skal kun bruges til fluorholdige syre eksponeringer, da det er specifikt til denne type skade.

Sikkerhedsforanstaltninger:

 • Producentanvisninger: Følg altid producentens anvisninger og sikkerhedsdata for korrekt brug og opbevaring af Hexafluorine®.
 • Ikke en Erstatning: Skal ikke anvendes som erstatning for almindelig førstehjælp ved andre typer kemiske eksponeringer.

Hexafluorine® repræsenterer en revolutionerende tilgang til håndtering af kritiske kemiske skader og spiller en afgørende rolle i at forbedre sikkerhedsstandarderne på arbejdspladser, der håndterer farlige materialer. For mere detaljeret information og vejledning om brugen af Hexafluorine® kontakt os.

Hexafluorine®: Effektiv Dobbeltvirkende Behandling mod Kemisk Eksponering

Hexafluorine® er kendt for sin unikke dobbeltvirkende kapacitet i behandlingen af kemisk eksponering, særligt ved flussyreskader. Dets hypertoniske egenskaber spiller en kritisk rolle: Hexafluorine® forhindrer ikke alene yderligere indtrængning af skadelige kemikalier, men trækker også allerede indtrængte kemikalier ud af vævet. Dette gør Hexafluorine® til en effektiv førstehjælpsløsning i akutte situationer.

Videnskabelig Bekræftelse af Effektiviteten:

 • Videnskabelig Dokumentation: Hexafluorine®’s positive effekter er videnskabeligt bekræftet, hvilket fremgår af den svenske Arbejdstilsynets rapport fra 2010.
 • Praktisk Bevis: Den praktiske effektivitet af Hexafluorine® er anerkendt og dokumenteret, hvilket giver brugerne tillid til produktets effekt.

Hypertonisk Funktion:

 • Væskeudtrækning: Hexafluorine®’s hypertoniske natur betyder, at det aktivt kan trække væske ud fra det menneskelige væv, hvilket er en vigtig funktion i håndteringen af kemiske skader.

Hexafluorine® tilbyder en effektiv og videnskabeligt støttet løsning til førstehjælp ved kemisk eksponering, især ved flussyreskader. Dens dobbelte virkningsmekanisme gør det til et uundværligt værktøj i førstehjælpskit på arbejdspladser, hvor der er risiko for sådanne eksponeringer.

Flussyre trænger ned igennem huden og forsager herved syre skade og binder sig til calcium, hvor det kan forskyde denne balance.

Hvorfor Vælge Hexafluorine® Frem for Vand og Calcium Gluconate Gel til Flussyreskader?

Traditionelt er behandlingen af flussyreskader sket ved først at anvende vand for at skylle kemikaliet væk og derefter bruge Calcium Gluconate gel til at neutralisere de skadelige virkninger af fluoridioner, som er absorberet i vævet.

Vand alene har imidlertid begrænsede evner til at justere syrens pH-værdi. Det kræver store mængder vand for at opnå nogen effekt, hvilket resulterer i en lang behandlingsproces. I denne periode fortsætter skaden med at udvikle sig. Vandet eliminerer heller ikke fluoridionerne, så efterfølgende anvendelse af Calcium Gluconate gel er nødvendig for at behandle den opståede skade. Det er vigtigt at bemærke, at Calcium Gluconate gel ikke bør anvendes i øjnene.

Hurtig behandling

Hexafluorine® tilbyder en mere effektiv løsning. Ved at bruge Hexafluorine® kan vi forebygge skader helt og behandle hele kroppen effektivt, inklusiv øjne, mundhule, øregange og åbne sår. I situationer, hvor det er usikkert, om førstehjælpsbehandlingen er fuldstændig, eller hvis der er forsinkelse i påbegyndelsen af skylningen, kan det stadig være hensigtsmæssigt at anvende Calcium Gluconate som en efterfølgende behandling. Efter enhver form for flussyreskade er det dog afgørende at konsultere en læge. Hexafluorine® giver en omfattende og hurtig respons, hvilket er afgørende i behandlingen af flussyreskader.

Calcium gluconat gel

Næste Trin i Behandlingen:

 • Hvordan anvendelse Calcium Gluconate Gel? I tilfælde af usikkerhed om afslutningen af førstehjælpsbehandlingen, eller hvis behandling med Hexafluorine® er forsinket, anbefales det at overveje brugen af Calcium Gluconate Gel eller HF Antidote Gel som en efterfølgende behandling.

Calciumgluconat bruges traditionelt af hospitaler og industri som modgift mod hudeksponering/forgiftning med flussyre. Behandlingen har primært til formål at tilføre kroppen ekstra calcium for at modvirke den ubalance, der opstår, når fluorioner trænger ind i kroppen og binder sig til kroppens eget calcium.

BEMÆRK: Kun til ekstern brug, må ikke bruges i øjnene.

 

Vigtigheden af Hexafluorine®

Hexafluorine® er en gennemprøvet og betroet løsning, brugt globalt i industrier, hospitaler og af nødtjenester. Dens effektivitet og sikkerhed er dokumenteret og anbefalet til udskiftning af traditionelle øjen- og nødbrusere, hvilket gør det til et uundværligt værktøj i førstehjælpskit til beskyttelse mod flussyreskader.

For mere information om Hexafluorine® og dets anvendelse, besøg vores hjemmeside.

Paramediciner og Partner Martin

LifeAid består af ambulancereddere

Personerne bag LifeAid er ambulancereddere og eksperter i at redde liv.

Vi tilbyder derfor kun hjertestartere og tilbehør i den bedste kvalitet og som vi ved virker.

Alle vores hjertestartere er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og vi er stolte af at være medlem af Brancheforeningen for Hjertestartere.

Indkøbskurv
Scroll to Top