Kurser

Førstehjælpskurser til børn

Basis førstehjælpskursuer og udvidet kurser

Førstehjælpskursus til kørekort

Tilvalg førstehjælpskurser

Funktionsuddannelse i Førstehjælp

Førstehjælpskurser til Erhverv

Førstehjælpskurser fra LifeAid er Professionelle instruktører med tjeneste i det danske brand- og ambulanceberedskab
Vi underviser alle faggrupper

Med et førstehjælpskursus fra LifeAid får du undervisning i, hvad du skal gøre, hvis du overværer en ulykke eller sygdom – uanset om der er tale om småskader eller en livstruende situation.
Du får både teoretisk og praktisk undervisning i at håndtere vanskelige situationer og ulykker, så du kan handle sikkert og hurtigt, hvis f.eks. et familiemedlem, kollegaer eller et barn kommer til skade.

På alle kurserne vil de praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning.
Når du har deltaget i et førstehjælpskursus modtager du et førstehjælpsbevis, certificeret af Dansk Førstehjælpsråd. Max antal deltagere per. kursus: 16 personer.
Der undervises på Dansk eller Engelsk på alle kurserne.
Vær med til at løfte dig selv eller dine medarbejders kompetencer til at gøre en forskel og redde liv.
Hos os lærer du:

 • At håndtere forskellige sygdomme
 • At håndtere en bevidstløs
 • At håndtere en hjertestarter/AED
 • At yde hjerte-lunge-redning
 • At være mere fokuseret på egen sikkerhed og risiko
 • At standse blødninger
 • At behandle brandsår eller ætsninger
 • At fjerne fremmede legemer fra luftvejene
 • At afhjælpe små skader
 • At vurdere en person (A,B,C metoden)
 • At yde psykisk førstehjælp
 • At håndtere forgiftninger
 • At håndtere brud og forstuvninger
 • At forbygge eller forhindre en brand
 • At stole på egen evner og meget mere.