Førstehjælpskurser

Bliv undervist af fagfolk – eksperter i førstehjælp

Førstehjælpskurser fra LifeAid er med professionelle instruktører med tjeneste i det danske brand- og ambulanceberedskab. Vi underviser alle faggrupper.

Vær med til at løfte dig selv, din familie eller dine medarbejderes kompetencer til at gøre en forskel. Lær førstehjælp, det betaler sig!

Kategorier
Basisuddannelser
Erhvervs kurser
Førstehjælp til børn
Funktionsuddannelser
Tilvalgskurser
Special kurser
BASISUDDANNELSER
ERHVERVS KURSER
  • Akkreditering 6.250,00 DKK Inkl. moms.
FØRSTEHJÆLP TIL BØRN

Har du eller din virksomhed råd til ikke at have styr på førstehjælpen?

Over 42.000 mennesker årligt kommer til skade i forbindelse med arbejdsulykker

15.417 af dem med sygefravær 1-3 dage
6.581 af dem med sygefravær 4-6 dage
6.104 af dem med sygefravær 7-13 dage
3.346 af dem med sygefravær 14-20 dage
1.658 af dem med sygefravær 21 dage -1 mdr.
4.436 af dem med sygefravær 1-6 mdr.

42.670 arbejdsulykker blev anmeldt til arbejdstilsynet i 2019

Blandt de anmeldte arbejdsulykker var 36 dødsulykker. I 18.099 tilfælde forstuvede den tilskadekomne sin ryg, nakke, fod, hånd, ankel, finger eller en anden kropsdel.
I 21.059 tilfælde var der tale om sår, bløddelsskader og knoglebrud.
Forstuvninger er dermed den hyppigste skade (42%) ved arbejdsulykker i perioden.
58 % af arbejdsulykker sker for mænd.

1.204.648 personer var på skadestuen i 2018

1.814 med sukkersyge
1.775 med Epilepsi
15.679 med hjerterelaterede sygdomme
2.070 med karsygdomme i hjernen
72.385 med sygdomme i åndedrætsorganer
24.503 med sygdomme i fordøjelseorganer
549.150 med traumer og forgiftninger

Sygefravær hos medarbejdere er en stor omkostning for både virksomhederne og for samfundet. Under sygdom betaler virksomhederne løn eller sygedagpenge til sine medarbejdere. Dertil kommer de offentlige forsørgelsesudgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb.
De samlede omkostninger til forsørgelse i forbindelse med sygefravær er høje og udgør ca. 46 mia. kr. årligt. Arbejdsgiverne betaler 2/3 af udgifterne. Medregnet heri er ikke udgifter i sundheds- og behandlingssystemet, virksomhedernes udgifter til vikardækning, indsatsen for at få sygemeldte tilbage i job, konsekvensen af det reducerede arbejdsudbud osv. Det skal lægges til for at få det samlede billede af omkostningerne.
Udover at bruge førstehjælpen i livstruende situationer, kan det altså også give mange andre brugbare resultater. Førstehjælp kan hjælpe med at reducere personens helbredelsestid. Dermed kan det gøre forskellen mellem at have et midlertidig eller en længerevarende handikap samt økonomisk tab både personligt og virksomhedsmæssigt.

Udpluk fra vores kurser